2015-12-13 12:35:00

Popiežius atidarė savo katedros Šventąsias duris


Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Romos vyskupo katedroje – Laterano bazilikoje ir atidarė jos Šventąsias duris. Tą pačią dieną Gailestingumo jubiliejaus Šventosios durys buvo atidaromos ir daugumoje vyskupijų bei jubiliejinių šventovių visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

Popiežiaus aukojamos Mišios prasidėjo Laterano bazilikos prieangyje. Po įžangos ir atgailos akto, Pranciškus priėjo prie Šventųjų durų, valandėlę tyliai pasimeldęs jas atidarė ir įžengė į bazilikos vidų. Paskui popiežių žengė ir kiti celebrantai bei visos Dievo tautos atstovai.

Trečiasis Advento sekmadienis kreipia mūsų žvilgsnius į jau priartėjusias Kalėdas,- sakė Pranciškus homilijoje. Pirmajame skaitinyje skambėjęs pranašo Sofonijo raginimas džiaugtis, skirtas senajam Jeruzalės miestui, šiandien skamba Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Taip pat ir apaštalas Paulius ragina džiugtis, nes Viešpats yra arti. Turime visada džiugtis ir savo laikysena turime visiems liudyti, kad Dievas yra artimas kiekvienam žmogui ir kiekvienu rūpinasi.

Čia ir visose pasaulio katedrose atidarėme Šventąsias duris. Šis paprastas ženklas irgi yra raginimas džiaugtis, - sakė Pranciškus. Prasideda atleidimo metas, Gailestingumo jubiliejus. Visi atraskime Dievo artumą ir jo tėvišką gerumą. Mes esame panašūs į tas minias, kurios klausė Joną Krikštytoją: „Ką mums daryti?“ Jonas atsako paprastai ir aiškiai: turime būti teisingi ir matyti kitų žmonių poreikius. Tikėjimas į Kristų reikalauja, kad ir mes būtume gailestingi kaip Tėvas. Tad žengimo pro Šventąsias duris džiaugsmą turi lydėti pasiryžimas liudyti meilę. Baigdamas homiliją popiežius raginio melstis už save ir už visus kas žengia pro Šventąsias duris, kad suprastume ir priimtume beribę Tėvo meilę, kuri perkuria ir atnaujina gyvenimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.