2015-12-13 13:31:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága a Gaudete vasárnapon: Örömünk oka az Úr közelsége


A lateráni székesegyház Szentkapujának megnyitása után Ferenc pápa a Vatikánba visszatérve dolgozószobája ablakából köszöntötte a déli imádság során a zarándokokat.

A Keresztelő hármas válasza a megtérés hiteles útjaira

„A mai evangéliumban háromszor is halljuk a kérdést: «Mit kell tennünk?» - kezdte beszédét a pápa. „Három különféle csoport fordul a Keresztelőhöz: maga a tömeg, a vámosok és néhány katona. János válasza a tömeg kérdésére az alapvető szükségletek megosztása: «Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs és akinek van ennivalója, tegyen hasonlóképpen». A vámszedőknek azt mondja, hogy ne követeljenek többet, mint ami jogos! És ez mit jelent ma?” - kérdezte szabadon a pápa. „Hogy nem használunk kenőpénzt!” – felelte, amit érthető módon megtapsoltak a zarándokok. „A katonáknak végül azt mondja a Keresztelő, hogy ne csikarjanak ki semmit senkitől, hanem elégedjenek meg a zsoldjukkal. Három válasz a megtérés hiteles útjára, mely az igazságosság és a szolidaritás konkrét elkötelezettségében valósul meg. Ez az az Út, melyet Jézus mutat az összes prédikációjában, a felebarát tényleges megsegítésének az útját” – hangsúlyozta a pápa.   

Isten nem zárja el senki előtt a megtérés lehetőségét

„Keresztelő Jánosnak ezen intéseiből megértjük, hogy milyen lehetett azoknak az általános irányultsága, akiké a hatalom volt abban a korban, a legkülönfélébb formában – folytatta a pápa. Mindazonáltal semmilyen emberi csoport nincs kizárva abból, hogy végigjárja az üdvösségre vezető megtérés útját. Isten nem zárja el senki előtt a megtérés lehetőségét. Vágyva vágyja, hogy irgalmas lehessen mindenki felé, és hogy befogadjon mindenkit a kiengesztelődés és a megbocsátás gyengéd ölelésébe. A „Mit kell tennünk?” kérdést a sajátunknak érezzük. A mai liturgia János szavaival megismétli, hogy meg kell térnünk, irányvonalat kell váltanunk és az igazságosság, a szolidaritás, a mérsékletesség útjára kell lépni: elengedhetetlen értékei ezek a teljes emberi és hitelesen keresztény együttélésnek. Térjetek meg! - ez a szintézise a Keresztelő üzenetének”.

A megtérés különleges sajátosságát az öröm

„Ádvent harmadik vasárnapjának a liturgiája segít bennünket felfedezni a megtérés különleges sajátosságát, az örömet. «Örvendj, Sion leánya!», hirdeti Szofoniás próféta Jeruzsálemnek és Pál apostol így buzdítja Filippi keresztényeit: «Örvendezzetek mindig az Úrban!». Ma bátorság kell ahhoz, hogy az örömről beszéljünk, de mindenekelőtt hit kell hozzá. A világot ma sokféle probléma gyötri, a jövőt ismeretlen dolgok és félelmek fenyegetik.  A keresztény mégis egy örömteli személy, és az öröme nem valami felületes és kérészéletű dolog, hanem mély és stabil, mert az Úr adománya betölti az életét. Örömünk abból a bizonyosságból fakad, hogy az «Úr közel van» - szögezte le a pápa, majd végül hozzátette: „Szűz Mária segítsen bennünket a hitünk megerősítésében, hogy be tudjuk fogadni az öröm Istenét, aki mindig a gyermekei között akar lakni. Anyánk tanítson bennünket együtt sírni a sírókkal, hogy osztozhassunk a mosolyban is”.    

Úrangyala imádság utáni gondolatok

A párizsi megegyezés megvalósítása erkölcsi elkötelezettséget és nagylelkű odaadottságot igényel mindenki részéről

„Párizsban a klíma-konferencia éppen most ért véget egy megegyezés elfogadásával, melyet sokan történelminek minősítenek. Ennek megvalósítása erkölcsi elkötelezettséget és nagylelkű odaadottságot igényel mindenki részéről. Kívánom, hogy fordítsanak különleges figyelmet a sérülékenyebb népek iránt és arra buzdítom az egész nemzetközi közösséget, hogy buzgalommal folytassák a megkezdett utat, a szolidaritás jegyében, mely legyen mind hatékonyabb”.

Nairobi, Kereskedelmi konferencia: Tartsák szem előtt a szegények és a legsérülékenyebb emberek szükségleteit

A kedden Nairobiban kezdődő Nemzetközi Kereskedelmi konferencia kapcsán Ferenc pápa a résztvevő országoktól azt kérte, hogy tartsák szem előtt a szegények és a legsérülékenyebb emberek szükségleteit, miként a kevésbé fejlett országok törvényes elvárásait, továbbá az egész emberi család közös javát.

Megnyíltak az irgalom kapui a helyi székesegyházakban és a hátrányos- valamint a peremhelyzetekben

A világ székesegyházaiban megnyíltak a szentkapuk, hogy az Irgalmasság Jubileumát teljesen meg lehessen élni a helyi egyházakban. A pápa azt kívánja, hogy tegyünk erőfeszítéseket azért, hogy az Isten gyengédségének az eszközei lehessünk. Az irgalmasság művének a kifejezéseként megnyíltak az irgalom kapui a hátrányos és a peremhelyzetekben. Szeretettel köszöntötte a pápa a világ összes börtönének a fogvatartottjait és külön megemlékezett a páduai börtönről, amihez közel érzi magát lelkileg és imádkozik értük, hálát adva a nekik ajánlott koncertért.

Végül Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a Rómából és a világ bármely tájáról érkezett zarándokokat, majd imát kérve búcsúzott tőlük.

(vl)       

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.