2015-12-12 19:31:00

Szentszéki sajtótájékoztató a Bíborosi Tanács üléséről


Szombaton délben P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő a Sajtóteremben tájékoztatta az újságírókat a bíborosi tanács üléséről, mely december 10-e és 12-e között, csütörtöktől szombatig tárgyalt, mindig Ferenc pápa jelenlétében.    

Mint ismeretes a bíborosi tanácsot Ferenc pápa 2013. április 13-án hozta létre, éppen egy hónappal megválasztása után, azzal a céllal, hogy segítse a pápát az egyház kormányzásában és a kúria reformjában. A tanács a püspöki közösségnek és a péteri szolgálat segítésének egyfajta kifejeződése, tagjai változhatnak a szükségnek megfelelően. Tagjai: Pietro Parolin államtitkár és Giuseppe Bertello olasz bíborosok, a chilei Francisco Javier Ossa, az indiai Oswald Gracias, a német Reinhard Marx, a kongói Laurent Monsengwo Pasinya, az amerikai Sean Patrick O’Malley, az ausztrál George Pell, a honduraszi Andrés Rodríguez Maradiaga bíborosok.

A szentszéki szóvivő elmondta, hogy a bíborosi tanács egymás után átbeszéli az egyes kongregációk helyzetét. Ezen eljárás keretében most csütörtökön Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa mutatta be a dikasztérium tevékenységét, illetékességét és szerepét az ökumenikus párbeszédben.

A tanács a megfontolásai során áttanulmányozta Ferenc pápa október 17-i szinódusi beszédét, mely a püspöki szinódus megalapításának 50. évfordulója alkalmából hangzott el. Beszédében a Szentatya széleskörűen kifejtette a szinodalitás lényegét és emlékeztetett a decentralizálás szükségességére. A tanács szükségesnek tartja, hogy elmélyítse ennek a beszédnek a témáját a kúria reformjával kapcsolatban. Ennek megfelelően döntöttek arról, hogy a bíborosi tanács februári ülését kifejezetten ennek a témának szentelik.

A két új dikasztérium statútumának felállítása

A tanács foglalkozott továbbá a nemrég felállított két új dikasztérium munkájával, melyek létrejöttét Ferenc pápa a családszinódus során jelentette be október 22-én. Az egyik új dikasztérium a „Világiak, család és élet” témával, míg a másik az „Igazságosság, béke és migráció” témájával foglalkozik. A bizottság a munkája során azt az alkalmas utat folytatja, amelyik elvezet a pápa által óhajtott végső döntésekhez. Ferenc pápa ugyanis mindkét új dikasztérium felállításához egy-egy bizottságot hozott létre, melyek feladata volt, hogy megszerkessze az új intézmények működési szabályzatát, mely kánonjogilag is rögzíti azok kompetenciáját. A bizottság munkáját most a bíboros tanács vizsgálta felül, és módosítások valamint pontosítások nyomán átadta a pápának, mint egy olyan javaslatot, mely valamiképp már véglegesnek tekinthető. A két új dikasztérium „alkotmánya” közül az „Igazságosság, béke és migráció” témájú kicsit lemaradt, itt még további megfontolások szükségesek. Az elnevezés tekintetében a szentszéki szóvivő kijelentette, hogy a bizottság kérésére az új intézmény típus neve egyelőre „dikasztérium”.

Új gazdasági munkacsoport a Szentszék gazdasági ügyeinek távlati tervezésére

A bíboros tanács természetesen foglalkozott gazdasági ügyekkel is, Marx és Pell bíborosok előterjesztései nyomán, melyek főként a Szentszék gazdasági ügyeinek megreformálását célozzák. Döntést hoztak arról, hogy a Szentszék gazdasága konszolidált mérlegének felülvizsgálását a PricewaterhouseCooper (PwC) társaságra bízzák. Pell bíboros ismertette annak az új gazdasági munkacsoportnak a felállítását, mely a Szentszék gazdasági ügyeinek távlati tervezését tűzte maga elé, ennek tagjai az Államtitkárság, a Kormányzóság, a Vagyonkezelőség (APSA), a Hitterjesztés Műve, az IOR pénzintézet és a Tömegtájékoztatási Titkárság.

A vatikáni tájékoztatási szervek nagy létszámú intézményei

Ez tehát egy belső munkacsoport, külső tanácsadók nélkül, melyben a fontosabb gazdasági karakterű alapvető intézmények képviselői vannak jelen. Hogy miért is van jelen benne a kommunikációs titkárság? Azért, mert itt egy kalapba tettek kilenc olyan intézményt, s ezek némelyike néhány száz alkalmazottal rendelkezik, melyek számbeli súlyuk miatt komoly állományt jelentenek. Gondolom, együtt vagy 600-700 személy, s ebben a Vatikáni Rádió 330 alkalmazottat jelent, aztán ott van az Osservatore Romano a maga 70 emberével, aztán a vatikáni könyvkiadó, a könyvkereskedés, ezért is kell számolni a jelenlétükkel.   

Végül Sean O’Malley bíboros számolt be a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága munkájáról, a megelőző nevelői munkáról, a püspöki konferenciákat segítő szolgálatukról. A bizottságnak 17 tagja van, de a kiscsoportok munkáját számos külső szakértő segíti. Végül a szóvivő megemlítette a bíborosi tanács 2016-ra tervezett ülésrendjét: február 8-9, április 11-13, június 6-8, szeptember 12-14 és december 12-14.    

(vl)  
All the contents on this site are copyrighted ©.