2015-12-12 17:29:00

Na cirkevné zdravotnícke zariadenia bude dohliadať pápežská komisia


Vatikán 12. decembra – Na zefektívnenie činnosti cirkevných zdravotníckych zariadení ustanovil Svätý Otec osobitnú pápežskú komisiu. Jej cieľom bude tiež dohliadať, aby tieto inštitúcie boli spravované v duchu charizmy ich zakladateľov. Kompetenciu a úlohy „Pápežskej komisie pre aktivity cirkevných verejných právnych subjektov v zdravotníckom sektore“ definuje dnes publikovaný zriaďovací reskript.

Komisia má za úlohu skúmať „udržateľnosť zdravotníckeho systému cirkevných verejných právnych subjektov“, ďalej „definovať možnú prevádzkovú stratégiu v dlhodobom horizonte i vzhľadom na princípy Sociálnej náuky Cirkvi“ a odporučiť „vhodné riešenia pre krízové situácie“. Napokon sa od nej očakávajú „návrhy operatívnych modelov“ pre výkon činnosti v duchu pôvodnej charizmy týchto inštitúcií. Komisiu, zloženú z predsedu a šiestich expertov zostaví kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu. -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.