2015-12-11 12:04:00

Nytt steg i den judisk katolska dialogen


Vad är förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet? Hur ställer sig Guds löfte till Israels folk till det nya förbundet som Kristus erbjuder alla människor genom sin död på korset? Och vad innebär det katolska begreppet evangelisation i förhållande till judar idag? Dessa frågor står i centrum för ett nytt dokument, som publicerades på torsdag vid Vatikanens kommissionen för religiösa förbindelser med judarna.

Dokumentet med titeln "Guds gåvor och kallelser är oåterkallelig", markerar 50-årsdagen av det Andra Vatikankonciliets banbrytande deklaration Nostra Aetate ". Det presenterades vid en presskonferens i Vatikanen av kardinal Kurt Koch och Norbert Hofmann från den judisk-katolska kommissionen, tillsammans med två judiska företrädare, Rabbi David Rosen, International Director i interreligiösa frågor vid American Jewish Committee, och Ed Kessler, chef och grundare för Cambridge Woolf Institute.

Dokumentet, som publicerades i ett praktiskt häfte i fickformat, tar vid där Nostra Aetate slutade, ett halvt sekel senare och gräver djupare in i de taggiga teologiska frågorna som står i centrum för den judisk-katolska dialogen. Det publicerades på engelska, men finns på flera andra språk. Dokumentet som är indelad i sju avsnitt, och börjar med en kort genomgång av de förändrade relationerna mellan katoliker och judar, från att ha varit fiender och främlingar till att vara vänner och bröder" - som påven Franciskus nyligen uttryckte det.  

Det upprepar det faktum att kyrkans dialog med judendomen inte kan betraktas i samma ljus som den interreligiösa relationen med andra religioner, och att kristendomen inte kan inte förstås på rätt sätt utanför den judiska kultur i vilken Jesus, hans familj och hans första lärjungar levde.

Dokumentet beskrivs som en studie, snarare än officiell kyrkolära, voch texten har utarbetats mödosamt under flera år med bidrag från både judiska kollegor och Troskongregationen i Vatikanen. I grunden är ligger de olika sätt på vilket judar och kristna förstår det uppenbarade Guds Ord - genom Torahns texter för de första och genom Kristi person för de andra.

Medan kristna har tidigare sett att Kristi liv i det Nya Testamentet är ett substitut eller ersätter det Gamla Testamentets berättelser om Guds utvalda folk, bekräftar detta dokument att Guds ursprungliga förbund med det judiska folket, aldrig kan återkallas. Detta leder till de svåraste frågorna för katoliker om hur judarna kan frälsas om de inte tror på Kristus som Messias och Guds Son. Detta dokument gör inte anspråk på att ha några definitiva svar, men det uppmanar troende att fortsätta att undersöka vad man kallar detta "outgrundliga gudomliga mysterium".

Den nya texten säger tydligt att kyrkan inte kan stödja "någon specifik  institutionell mission" som syftar till att omvända judar, och tillägger att de kristna som vittnar om sin tro på Kristus ska göra det på ett "ödmjukt och försiktigt sätt", särskilt med tanke på Förintelsen. Slutligen sätter dokumentet upp den pågående dialogens mål, vilka är att fördjupa en gemensam tolkning av Skrifterna, att arbeta tillsammans för rättvisa, fred och vård av skapelsen och att gemensamt bekämpa alla former av antisemitism och radikal diskriminering.
All the contents on this site are copyrighted ©.