2015-12-11 10:11:00

Kardinal Ravasi förklarar den bibliska innebörden av Barmhärtighetens Jubelår


"Alla jubiléer bör vara tider av barmhärtighet och solidaritet". Detta säger kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det Påvliga kulturrådet, som i egenskap av bibelforskare berättar om den bibliska innebörden av Jubelåret och barmhärtighet.

Jubelåret som inleddes den 8 december är det första jubelåret i kyrkans historia som bär ett tema. Kardinal Ravasi berättar att jubelår uppmanar till barmhärtighet och den katolska världen att återgå till broderskap mellan folken, personer och även med själva jorden, genom en anda av kärlek, befrielse och rättvisa. Han påminner om att man även under Jubelåret 2000 som leddes av den då sjuka påven Johannes Paulus II ofta talade om förlåtelse och även kyrkans som bad om förlåtelse för sin egen skuld genom historien.

I Tredje Mosebok vers 25 läser vi om barmhärtigheten, berättar han och talar om att detta Barmhärtighetens Jubelår handlar om just detta; familjers eftergift av skulder, slavars frihet och ett ekologiskt synsätt, eftersom även jorden fick ligga i träda i ett år. Det handlar om rättvisa, välgörenhet och solidaritet.

Kardinal Ravasi förklarar att ordet barmhärtighet har en etymologisk anknytning till hjärtat, och om man utforskar dess användning i Bibeln finner man både manliga och kvinnliga rötter. I Gamla Testamentet läser man det hebreiska ordet rachamim, som betyder livmoder och etymologiskt relaterar till hjärtat och till barmhärtigheten som en instinktiv, öm och passionerad nåd. I Nya testamentet finner vi det grekiska verbet splagchnozomai 12 gånger, med ordet splagchna som bas, som inte bara hänvisar till livmodern utan även till den livgivande fadern. Kardinal Ravasi berättar att Gud, genom Kristus visar ett manligt men även ett kvinnligt ansikte med kvinnlig givande ömhet. Som när Jesus vid begravningen i Nain träffar den fattiga änkan som har mist sin enda son, där evangelisten Lukas med ordet splagchnozomai, uttrycker Jesu instinktiva känsla.
All the contents on this site are copyrighted ©.