2015-12-10 13:27:00

Popiežiaus homilija. Dievas gailestingas, viską atleidžia


Dievas myli mūsų mažumą; Jo gailestingumas beribis, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinį iš Izaijo knygos. Po poros savaičių pertraukos popiežiaus rytinėse Mišiose vėl dalyvavo kelios dešimtys žmonių. Kartu su Šventuoju Tėvu Mišias aukojo šiomis dienomis į naują posėdį Vatikane susirinkę devyni kardinolai popiežiaus patarėjų tarybos nariai.

Visi žinome, - sakė popiežius, - ką reiškia tėčio ar mamos švelnus prisilietimas kai vaikais neramus, išsigandęs. „Nebijok, aš čia. Aš tave myliu, mažyli.“ „Aš myliu tavo mažumą“, sako Dievas. „Nebijok dėl savo nuodėmių, aš tave labai myliu, aš esu čia ir tau atleidžiu“. Toks yra Dievo gailestingumas.

Popiežius paminėjo vieną šventąjį, kuris atgailaudamas visko išsižadėjęs galiausiai tarė Dievui, kad jau daugiau nieko negali jam duoti. „Atiduok man savo nuodėmes“, - tarė jam Dievas.  

Viešpats nori, kad jam atiduotume savo sunkumus, savo nuodėmes, savo nuovargį, - sakė Pranciškus. Kiek kartų esame girdėję Jėzų sakant: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Viešpats mums sako: „Aš esu tavo Dievas; aš tave laikau už rankos; nebijok mažyli; aš tau suteiksiu jėgų. Atiduok man viską, aš tau atleisiu ir suteiksiu tau ramybę“.

Gailestingas Dievas, mūsų Tėvas, šitaip švelniai mus apkabina. Kai esame susierzinę dėl nesėkmių, kai esame nekantrūs, Jis mums taria: „Būk ramus. Nors ir nusikaltai, būk ramus, aš tau atleidžiu. Atiduok man savo nuodėmę. Būtent apie tai kalbama psalmėje: „Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstauti negreitas“. Mes esame maži. Jis viską mums davė. Jis tik nori, kad mes jam atiduotume savo vargus, savo menkumą ir nuodėmes. Jis mus nori apkabinti ir švelniai paglostyti.

Prašykime Viešpatį, - sakė Pranciškus, - kad kiekvieno mūsų širdyje, kiekvienoje tautoje jis sužadintų tikėjimą jo tėvišku gailestingumu ir mums įkvėptų daugiau gailestingumo kitiems žmonėms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.