2015-12-09 17:09:00

Popiežius Šventuosius metus pavedė Gailestingumo Vartų Marijai


Popiežius Pranciškus į šio trečiadienio bendrąją audienciją atsinešė baltos rožės žiedą. Audiencijos pradžioje popiežius rožę pridėjo prie puokštės, puošiančios Šventojo Petro aikštėje iškilmingai išstatytą Marijos, „Gailestingumo Vartų“ atvaizdą. Ta pati ikona, kurioje vaizduojama Mergelė Marija su Kūdikiu, puošė Popiežiaus altorių Gailestingumo jubiliejaus ir Šventųjų durų atidarymo Mišiose antradienį, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausiojo Prasidėjimo iškilmės dieną. Paveikslas į Romą atvežtas iš Jaroslave, pietryčių Lenkijoje, esančios ukrainiečių rytų apeigų katalikų Kristaus Atsimainymo šventovės.

Ukrainiečių rytų apeigų katalikų dvasinis vadovas Sviatoslavas Ševčiukas, neseniai paskelbęs sielovadinį laišką apie Gailestingumo jubiliejų, paragino savo tikinčiuosius aplankyti Kristaus Atsimainymo šventovę Jaroslave ir kreiptis užtarimo į „Gailestingumo Vartų“ Mariją. Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas šį Marijos atvaizdą išrinko kaip Šventųjų Gailestingumo metų ikoną visoje Ukrainos graikų katalikų Bažnyčioje.

Pasak Lenkijos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto, popiežius Pranciškus tik praėjusį penktadienį sužinojo iš kapucino t. Raniero Cantalamessa, Popiežiaus namų pamokslininko, apie siūlymą, kuriam tuoj pritarė, kad stebuklingas Marijos paveikslas būtų atgabentas į Romą Gailestingumo jubiliejaus inauguracijos Mišioms. Lenkijos valstybės ir Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios atsakingieji atstovai, tarpininkaujant arkivyskupui Fisichella, pagrindiniam Gailestingumo jubiliejaus organizatoriui, greit suteikė visus paveikslo kelionei būtinus leidimus. Sekmadienį Gailestingumo Vartų ikona pajudėjo iš Jarosalvo į Romą.

Jaroslavo Marijos, Gailestingumo Vartų, ikona datuojama 1640 metais. Paveikslas popiežiaus Pijaus VI pripažintas stebuklingu 1779 metais. Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II įgaliotas kardinolas Achille Silvestrini paveikslą vainikavo popiežiaus padovanotu vainiku 1996 metais. Tikėtina, kad apie Marijos, Gailestingumo Vartų, paveikslą popiežius Pranciškus žinojo anksčiau. Pasakojama, kad ukrainiečių katalikų bendruomenė jo buvusioje arkivyskupijoje Argentinos sostinėje Buenos Airėse meldžiasi prie šios ikonos kopijos.

Pranciškus, kaip įprasta trečiadieniais, bendrąją audienciją užbaigė kalbinių grupių sveikinimais. Kreipdamasis į piligrimus iš visos Italijos, Šventasis Tėvas dar kartą pavedė Mergelei Marijai Gailestingumo jubiliejų. Pranciškus meldė: Mergelė Marija mus teužtaria taip, kad šie Šventieji Metai būtų turtingi gausiu derliumi ir, kad visiems leisdama patirti Dievo rūpinimąsi mumis, ir mus paskatintų vykdyti geruosius darbus sielai ir kūnui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.