2015-12-09 14:42:00

Audiencja ogólna: dlaczego potrzebujemy Roku Miłosierdzia?


Niech każdy z nas doświadczy w tym Roku Świętym Bożego Miłosierdzia, aby sam mógł stać się świadkiem tego, że Bogu najbardziej podoba się przebaczać – życzył Papież na audiencji ogólnej. Franciszek wyjaśniał znaczenie rozpoczętego wczoraj Jubileuszu.

Centralną tezą dzisiejszej katechezy było twierdzenie, że Pan Bóg najbardziej lubi przebaczać. Dlatego właśnie, jak zauważył Papież, odwołując się do refleksji św. Ambrożego, Pan Bóg po stworzeniu człowieka stwierdził, że jest nie tylko dobre, jak w wypadku pozostałych stworzeń, ale bardzo dobre. Nareszcie bowiem Pan Bóg miał kogoś, komu mógł przebaczać.

Na samym wstępie swych rozważań, Franciszek podkreślił, że dla Kościoła rozpoczęty wczoraj Rok Miłosierdzia jest nie tylko pożyteczny, ale konieczny.

„W naszych czasach głębokich przemian Kościół jest powołany do wniesienia swego szczególnego wkładu, ukazując znaki obecności i bliskości Boga. A Jubileusz jest czasem sprzyjającym dla nas wszystkich, ponieważ kontemplując miłosierdzie Boże, które przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia i jaśnieje nad ciemnościami grzechu, możemy stać się pewniejszymi i bardziej skutecznymi świadkami. Zwrócenie spojrzenia na Boga, miłosiernego Ojca, i na braci potrzebujących miłosierdzia oznacza skupienie uwagi na istotnej treści Ewangelii: Jezusie Chrystusie, Miłosierdziu, które stało się ciałem, umożliwiając naszym oczom zobaczenie wielkiej tajemnicy miłości Trójjedynego Boga. Świętować Jubileusz Miłosierdzia oznacza ponownie umieścić w centrum naszego życia osobistego oraz życia naszych wspólnot tego, co stanowi o specyfice wiary chrześcijańskiej, czyli Jezusa Chrystusa, Boga miłosiernego” – powiedział Franciszek.

Papież powiedział, że ogłosił ten Rok Święty, byśmy mogli żyć miłosierdziem, byśmy doświadczyli w naszym życiu czułego i łagodnego dotyku przebaczenia Boga, Jego obecności obok nas i Jego bliskości w chwilach największej potrzeby. Kościół natomiast musi się nauczyć wybierać wyłącznie to, co Bogu najbardziej się podoba, czyli przebaczać swym dzieciom, aby i one mogły przebaczać braciom.

„Jubileusz będzie «czasem sprzyjającym» dla Kościoła, jeśli nauczymy się wybierać «to, co najbardziej podoba się Bogu», nie ulegając pokusie, by myśleć, że jest coś innego, coś ważniejszego czy bardziej priorytetowego. Nie ma nic ważniejszego niż wybieranie «tego, co najbardziej podoba się Bogu», czyli Jego miłosierdzia, miłości, czułości, otwarcia, delikatności! Również konieczne dzieło odnowy instytucji i struktur Kościoła jest środkiem, który powinien nas prowadzić do żywego i życiodajnego doświadczania miłosierdzia Bożego, które jako jedyne może zapewnić, że Kościół będzie owym miastem położonym na górze, które nie może pozostać w ukryciu (por. Mt 5,14). Jaśnieć może tylko ten Kościół, który jest miłosierny. Gdybyśmy mieli choćby na chwilę zapomnieć, że miłosierdzie jest tym, «co najbardziej podoba się Bogu», wszelkie nasze wysiłki byłyby próżne, gdyż stalibyśmy się niewolnikami naszych instytucji i naszych struktur, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby one odnowione” – powiedział Papież.

Franciszek podkreślił, że w Roku Świętym Kościół nie może się jedynie ograniczyć do kontemplacji miłosierdzia Boga, ale również i sam musi się stać miłosierny, by pomóc potrzebującym.

„Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że u podstaw zapomnienia o miłosierdziu jest zawsze miłość do samych siebie. W świecie przybiera ona formę poszukiwania wyłącznie własnych interesów, przyjemności i zaszczytów, z czym wiąże się też gromadzenie bogactw, natomiast w życiu chrześcijan często przybiera ona postać obłudy i światowości. To miłość własna sprawia, że miłosierdzie jest czymś obcym w świecie, a jej przejawów jest tak wiele, że często nie jesteśmy nawet w stanie rozpoznać ich jako ograniczeń i grzechu. Dlatego trzeba koniecznie uznać, że jesteśmy grzesznikami, aby umocnić w sobie pewność Bożego miłosierdzia. «Panie, jestem grzesznikiem, przyjdź do mnie ze swym miłosierdziem». To piękna i łatwa modlitwa. Powinniśmy ją odmawiać codziennie” – powiedział Franciszek.

kb / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.