2015-12-08 16:05:00

Susitaikymo kelionėje nesame vieni; mus lydi Nekalčiausioji Marija, Gailestingumo Motina


Popiežius padėkojo Nekalčiausiajai Marijai už tai, kad susitaikymo kelionėje nepalieka vienų, o mus lydi, yra arti, palaiko visuose sunkumuose. Popiežius Pranciškus kreipėsi į Nekalčiausiąją Mariją prie statulos, jo pirmtako pal. Pijaus IX pastatytos Romos senamiestyje ant aukštos kolonos, primenančios antikos valdovų Romoje statytas Triumfo kolonas. Marijos paminklas mena Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausiojo Prasidėjimo dogmą, kurią Pijus IX paskelbė 1854 metais gruodžio 8 dieną. Nuo tada visi popiežiai, būdami Romos vyskupai, reguliariai gruodžio 8-ąją, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausiojo Prasidėjimo iškilmės proga, apsilankymu prie statulos pagerbia Nekalčiausiąją Mariją.

Popiežius atvažiavo į Ispanijos aikštę prie Marijos triumfo kolonos maždaug 16 val. Padėjo gėlių ir sukalbėjo maldą, patikindamas Mergelę Mariją, kad jos iškilmės dieną atkeliavo kaip ganytojas liudijantis ne tik savo vyskupijos šeimų, vaikų ir jaunimo, senelių ir ypač ligonių ir kalinių tikėjimą ir meilę, bet ir visų svetimšalių, kurie atkeliavo į Romą iš tolimų kraštų ieškodami taikos ir darbo.

Po tavo apsiaustu yra vietos visiems, nes tu esi Gailestingumo Motina. Tavo širdis kupina jautrumo visiems tavo vaikams. Tai Dievo švelnumas, kuris tavyje tapo kūnu ir mūsų broliu Jėzumi, kiekvieno vyro ir moters Išganytuoju. Žvelgdami į tave, Nekalčiausioji mūsų Motina - tęsė popiežius, - atpažįstame dieviškojo Gailestingumo pergalę prieš nuodėmę ir visas jos pasekmes ir mumyse vėl įsižiebia geresnio gyvenimo rytojus, laisvo nuo vergijos, pagiežos, baimės.

Šiandien Romoje girdime tavo motinišką balsą, kviečiantį visus leistis kelionėn link tų Durų, kurios simbolizuoja Kristų. Tu visiems tari: Ateikite, su pasitikėjimu priartėkite;  įženkite ir priimkite Gailestingumo malonę; nebijokite, nesigėdykite, Tėvas jūsų laukia atvertomis rankomis, kad atleistų ir priimtų į savo namus. Ateikite visi prie šio taikos ir džiaugsmo šaltinio.

Tau dėkojame, Nekalčiausioji Marija, už tai, kad susitaikymo kelionėje nepalieki vienų, o mus lydi, esi arti, palaikai visuose sunkumuose. Būki palaiminta, dabar ir per amžius. Amen.

Popiežius iš Ispanijos aikštės, kuri tokį vardą gavo todėl, kad prie jos nuo seno įsikūrusi Ispanijos Karalystės ambasada prie Šventojo Sosto, nuvažiavo į Didžiąją Marijos baziliką pasimelsti prie vieno iš seniausių Romos vyskupijoje Marijos paveikslų, vadinamo Romiečių gelbėtoja (Salus populi romani), kurį Pranciškus labai pamėgęs, dažnai aplanko, ypač svarbiausių pontifikato įvykių progomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.