2015-12-08 13:25:00

Påven: ”Maria är den främsta ikonen av den Gudomliga Barmhärtigheten”


Efter att ha inlett Barmhärtighetens Jubelår och öppnat Peterskyrkans Heliga Port ledde påven Franciskus de drygt 70 000 personer som hade samlats på Petersplatsen i Angelus-bönen.

”Dagens högtid, den Obefläckade Avlelsen, får oss att reflektera över Maria, som genom ett unikt privilegium vid sin avlelse bevarades ifrån arvssynden. Vi lever i en värld präglad utav synd, om inte vi lider så gör vår syster det, men vi lever inte i ondska och synd. Sannerligen, ondskan i Maria besegrades innan den ens kunde röra vid henne, för Gud hade låtit henne bli full av nåd (jk. Luk 1:28).”

”Den Obefläckade Avlelsen innebär att Maria är den första som räddades genom Guds gränslösa barmhärtighet. Hon är den första som får uppleva den frälsning som Gud genom Kristus vill ge alla människor. Den Obefläckade Jungfrun är därför den allra främsta ikonen av hur den Gudomliga Barmhärtigheten har övervunnit synden. Och vi vill, idag vid inledningen av detta Jubelår, med tillitsfull kärlek se på denna ikon och beundra den i all sin glans, och efterlikna hennes tro.”

”Genom Marias Obefläckade Avlelse inbjuds vi alla att se den nya skapelsens gryning, förvandlad genom Faderns och Sonens och den Helige Andes frälsningsverk genom den gudomliga barmhärtigheten. Det är därför som jungfru Maria, aldrig smittades av synden och alltid är full av nåd, är den nya mänsklighetens Moder.”

”Att fira denna högtid innebär två saker: att fullt ut välkomna Gud och hans barmhärtiga blick i våra liv och att vi i vår tur genom det äkta evangeliet förvandlas till barmhärtighetens förmedlare. Den Obefläckade Avlelsen blir verkligen en högtid om vi alla, genom vårt dagliga ”ja,” kan övervinna vår själviskhet och förbättra våra bröders liv. Om vi kan ge dem hopp, torka några tårar och ge dem lite glädje. Genom att efterlikna Maria är vi alla kallade att bära Kristus och att vittna om hans kärlek genom att först se dem som är särskilt privilegierade i Jesu ögon. Det är dem som om vilka han själv sa: ’Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ (Matt 25:25-36)”

”Dagens högtid har ett särskilt budskap: den påminner oss om att allting i vårt liv är en gåva, allt är nåd. Må den saliga Jungfrun, den första av de frälsta, urtypen för Kyrkan, den heliga och obefläckade Bruden, älskad av Herren, hjälpa oss att allt mer återupptäcka Guds barmhärtighet som kärnan i den kristna tron. Man kan inte tänka sig en kristen utan barmhärtighet, precis som man inte kan tänka sig Gud utan hans barmhärtighet.”

Barmhärtigheten är Evangeliets kännetecken och det främsta draget i Kristi ansikte och som vi känner igen vid olika tidpunkter av hans liv: när han går ut till alla människor, när han botar de sjuka, när han sitter vid bordet med syndarna och särskilt när han uppspikad på Korset förlåter. Där ser vi Guds barmhärtighets ansikte.”

”Genom den Obefläckade Marias förbön, må barmhärtigheten ta våra hjärtan i besittning och förvandla hela våra liv,” sa påven Franciskus. 
All the contents on this site are copyrighted ©.