2015-12-08 15:03:00

Gailestingumo jubiliejaus pradžios Viešpaties Angelo malda: priimti ir duoti


Tuoj po šventųjų Mišių popiežius Pranciškus pakilo į Apaštalinius rūmus, iš kurių, tradiciškai, dar kartą kreipėsi į šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus ir piligrimus, o per žiniasklaidos priemones, į visame pasaulyje esančius tikinčiuosius.

Pirmiausia Šventasis Tėvas prabilo apie gruodžio 8-ąją minimą Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, primindamas jos turinį – Dievui suteikus ypatingą privilegiją Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės nuo pat savo prasidėjimo.

Nors ir gyvendama nuodėmės paženklintame pasaulyje, jos nebuvo paliesta. Marija yra mūsų sesuo kančioje, bet ne blogyje ir nuodėmėje. Blogis joje buvo įveiktas dar net jos nepalietęs, nes Dievas ją pripildė malonės, - pasakė Pranciškus ir, žvelgdamas per Gailestingumo jubiliejaus prizmę, pridūrė: - Nekaltasis Prasidėjimas reiškia, kad Marija buvo pirmoji išgelbėtoji per begalinį Tėvo gailestingumą, ji yra pirmoji išgelbėjime, kurį Dievas nori duoti kiekvienam vyrui ir moteriai, Kristuje. Todėl Nekalčiausioji tapo nuostabiausia dieviško gailestingumo ikona. Ir mes šiandien, prasidėjus Gailestingumo Jubiliejui, norime žvelgti į šią ikoną su pasitikinčia meile, kontempliuoti ją jos spindesyje, sekti jos tikėjimu.

Nekaltajame Marijos prasidėjime esame kviečiami atpažinti aušrą naujo pasaulio, perkeisto gelbstinčio Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios darbo. Aušrą naujos kūrinijos, realizuotą dieviško gailestingumo. Todėl Mergelė Marija, niekad neužkrėsta nuodėme, visada kupina Dievo, yra naujos žmonijos motina. Yra perkurto pasaulio motina.

Šios iškilmės šventimas, pasak popiežiaus, apima du dalykus. Viena, pilnai priimti Dievą ir jo gailestingą malonę savo gyvenime. Antra, savo ruožtu kitiems liudyti gailestingumą evangeliniame kelyje. Nekaltojo Prasidėjimo šventė tampa švente mums visiems jei savo kasdieniniais „taip“ sugebame įveikti savo egoizmą, padaryti mūsų brolių gyvenimą džiugesniu, suteikti jiems viltį, nušluostyti keletą ašarų ir suteikti šiek tiek džiaugsmo. Sekdami Marija esame kviečiami būti Kristaus nešėjais ir jo meilės liudytojais, ypač žvelgdami į tuos, kurie yra privilegijuoti Jėzaus akyse. Tai tie, kuriuos Jis pats nurodė: „buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“.

Šiandieninė Nekaltojo Prasidėjimo šventė mums perduoda specialią žinią, mums primena, jog viskas mūsų gyvenime yra dovana, yra gailestingumas. Šventoji Mergelė, pirmoji tarp išgelbėtųjų, Bažnyčios pavyzdys, šventoji ir nekaltoji sutuoktinė, Viešpaties mylima, tepadeda mums vis labiau atskleisti dievišką gailestingumą kaip krikščionio skiriamąjį ženklą, - meldė Pranciškus, pridurdamas, kad Dievas ir krikščionis be gailestingumo būtų nesuprantami. Gailestingumas yra žodis, kuris apima visą Evangeliją. Tai Kristaus veido išskirtinis bruožas, veido, kurį atpažįstame įvairiose situacijose: kai jis visus sutinka, kai gydo ligonius, kai sėdasi prie stalo su nusidėjėliais ir ypač kai, prikaltas prie Kryžiaus, atleidžia. Ten matome dieviško gailestingumo veidą. Nebijome, leiskime, kad mus apglėbtų gailestingumo Dievas, kuris mūsų laukia ir viską atleidžia. Nėra nieko saldžiau už Jo gailestingumą. Leiskime, kad mus Dievas paglostytų: Viešpats yra toks geras, atleidžia viską, - karštai kalbėjo Šventasis Tėvas.

Per Nekaltosios Marijos užtarimą tegu gailestingumas apsigyvena mūsų širdyse ir pakeičia mūsų gyvenimą, - prašė popiežius Pranciškus.

Sukalbėjęs Viešpaties Angelo maldą ir visus palaiminęs Pranciškus sveikino šeimas, piligrimus, popiežių emeritą Benediktą, paprašė dvasia vienytis su juo, kai Didžiojoje Marijos bazilikoje jis patikės Gailestingumo Motinai Bažnyčią, žmoniją ir, ypač, Romos miestą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.