2015-12-08 13:44:00

A Szent kapu megnyitásának szertartása és imádságai: ragyogjon ránk végtelen irgalmad fénylő arca


Ferenc pápa a szentmise zárókönyörgése után a miseruhát levetette és palástot öltött, majd a diakónus a követező szavakkal fordult a hívekhez:

A diakónus imája

„Fivéreim és nővéreim, az Üdvözítő Krisztusunkban való hittől lelkesítve, amit a szentmisében megújítottunk, és a Szeplőtelen Szűz Mária oltalma alatt, megnyitjuk az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát. Megnyílik előttünk a Szent Kapu és maga Krisztus az, aki az egyház szolgálata által bevezet bennünket Isten szeretetének vigasztaló titkába, abba a határtalan szeretetbe, mely átöleli az egész emberiséget. Készítsük elő a szívünket a Szentlélek műve számára, azzal a vággyal, hogy örömteli készséggel válaszoljunk a közös keresztény hivatásra, az életszentségre.”  

Ferenc pápa imája a Szent Kapu előtt  

Ferenc pápa a szabadtéri főoltártól a Szent Péter bazilika előcsarnokába vonult az asszisztenciával, majd a Szent Kapu elé lépve a következő imádságot mondta:

„Istenünk, te kinyilatkoztatod mindenhatóságodat, legfőképp az irgalom és a megbocsátás által, add meg nekünk megélni a kegyelem esztendejét, mint kedvező időt arra, hogy szeressünk téged és a testvéreket az evangélium örömében. Továbbra is áraszd ránk a Szentlelkedet, hogy bele ne fáradjunk bizalommal arra fordítani a tekintetünket, akit keresztül szúrtak, az emberré lett Fiadra, aki a végtelen irgalmad fénylő arca, nekünk bűnösöknek örök menedék, akik megbocsátásra és békére, szabadító és üdvözítő igazságra szorulunk. Ő a Kapu, amin keresztül Hozzád jövünk, a vigasztalás kimeríthetetlen forrása mindnyájunk számára, szépség, mely nem ismer alkonyt, tökéletes boldogság a vég nélküli életben. Járj közben értünk, Szeplőtelen Szűz, a húsvéti győzelem első és ragyogó gyümölcse, az új ég és új föld fénylő hajnala, földi zarándoklatunk boldog kikötője. Neked, Szent Atyánk, Fiadnak, a Megváltónknak, a vigasztaló Szentléleknek, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen!”

A Szent Kapu megnyitása

Ezt követte a Szent Kapu megnyitásának rövid szertartása, melynek során a pápa és a hívek egymást felváltva imádkozták a zsoltárverseket: „Ez az Úr kapuja! Az igazak lépnek be rajta. Nyissátok ki az igazság kapuját! Belépek, hogy hálát adja az Úrnak. Leborulok szent templomod felé.”  

Ferenc pápa ekkor a Szent Kapuhoz lépett és két kezével feltárta a kapuszárnyakat, majd a küszöbön állva csendben imádkozott. Ezután belépett egyedül a bazilikába. Ferenc pápa után a nagy előd, Benedek pápa is átlépett a szentapun, egykori titkára, Georg Gänswein érsek kíséretében. Botjára támaszkodva lépett a küszöbre, majd rövid imádság után belépett ő is a bazilikába, ahol Ferenc pápa köszöntötte őt, majd testvéri kézfogással üdvözölték egymást. A pápa és elődje bevonulása után sorban haladtak keresztül az asszisztencia tagjai míg végül a hívek végláthatatlan sora következett, élükön Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Matteo Renzi olasz miniszterelnökkel.

A pápa imája a Szent Péter konfesszió oltárnál

Ferenc pápa a Szent Péter bazilika konfesszió oltárnál végül ezt az imádságot mondta el: „Szent Atyánk, irgalomban gazdag és hatalmas a szeretetben, téged dicsérünk egész szívvel, és hálát adunk neked ajándékaid túláradó bőségéért. Tekints ránk, akik a mai napon megnyitottuk a Szent Kaput és örömmel adtunk kezdetet a jubileumi időnek. Add meg nekünk, kérünk Téged, és mindazoknak, akik bűnbánó szívvel, megújult elkötelezettséggel és gyermeki bizalommal lépik át az Irgalmasság Kapuját, hogy élő tapasztalatot szerezzenek atyai gyengédségedről és nyerjék el a megbocsátás kegyelmét, hogy szóval és tettel tanúskodjanak irgalmasságod Arcáról, a mi Urunkról Jézus Krisztusról, aki él és uralkodik mindörökkön örökké! Ámen!”

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.