2015-12-08 15:43:00

Úrangyala: Fogadjuk be Isten irgalmasságát és tanúskodjunk róla életünkkel


Mintegy hetvenezer hívő imádkozta Ferenc pápával együtt a déli Mária-imádságot a Szent Péter-téren, miután részt vettek az Irgalmasság Szentévét megnyitó pápai szentmisén. A Szent Péter-bazilika központi erkélyéről egy díszes kárpit hirdette a szentév mottóját: Misericordes sicut Pater, vagyis Irgalmasok, mint az Atya. A tér közepén a karácsonyfa, mellette a betlehemi jászol, körülötte a hívek, akik mind egy irányba, az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakára szegezték tekintetüket, hogy meghallgassák Ferenc pápa szavait. A Szentatya szép ünnepet kívánt mindenkinek, majd elmagyarázta Szeplőtelen Fogantatás és a hozzá kapcsolódó isteni irgalmasság jelentőségét. Beszéde végén arra kérte a híveket, hogy együtt üdvözöljék Benedek pápát, aki szintén átlépte a Szent Péter-bazilika szentkapuját. Felhívását a hívek tapsa követte.

Máriát elsőként üdvözítette Isten végtelen irgalmassága

December 8-a, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe – ami Olaszországban állami ünnep (a szerk.) – Máriát állítja elénk, akit Isten kiváltságos módon megkímélt az áteredő bűntől egészen fogantatásától kezdve. Bár a bűn rajta hagyta a nyomát a világon, amelyben élt, őt nem érintette: Mária nővérünk a szenvedésben, de a rosszban és a bűnben nem. Olyannyira, hogy a rossz vereséget szenvedett benne, még mielőtt megérinthette volna, mert Isten elhalmozta őt kegyelmével (vö. Lk 1,28). Szeplőtelen Fogantatás azt jelenti, hogy Mária volt az első, akit az Atya végtelen irgalmassága üdvözített. Részesült Isten üdvösségéből, amelyet minden férfinek és nőnek akar ajándékozni Krisztusban. Ezért a Szeplőtelen Szűz az isteni irgalmasság magasztos ikonjává vált, aki győzedelmeskedett a bűn felett. Ma pedig, az Irgalmasság Szentéve kezdetén bizakodó szeretettel akarunk tekinteni erre az ikonra és a maga a ragyogásában szemlélni őt, követve példáját a hitben.

Mária az új emberiség, az újjáteremtett világ édesanyja

Mária szeplőtelen fogantatásában felismerhetjük az új világ hajnalát, melyet az Atya, a Fiú és a Szentlélek üdvözítő műve átalakított és az isteni irgalmasság megvalósított. Ezért Szűz Mária, akit soha nem fertőzött meg a bűn és mindig az isteni kegyelemmel teljes, egy új emberiség édesanyja, az újjáteremtett világ anyja – magyarázta az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa.

Befogadni Istent és irgalmasságát életünkbe, aztán tanúskodni róla

A mai ünnep megülése két dolgot von maga után. Az első az, hogy be kell fogadni teljesen Istent és az ő irgalmas kegyelmét az életünkbe. A második pedig, hogy ezután mi magunk is az irgalmasság munkásai legyünk az evangéliumi zarándoklaton keresztül. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe így mindannyiunk ünnepévé válik, ha mi mindennap igent mondunk, sikeresen legyőzzük önzésünket, és boldogabbá tesszük testvéreink életét: ha reményt adunk nekik, felitatjuk könnyeiket és megajándékozzuk őket egy kis örömmel. Mária példáját követve arra kaptunk meghívást, hogy Krisztust hordozzuk és tanúskodjunk az ő szeretetéről, főleg azokra figyelve, akik Jézus szemében az első helyet foglalták el. Jézus maga így jelölte meg őket: „Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és fölruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek” (Mt 25,35-36).

Az evangélium foglalata az irgalmasság. Isten mindent megbocsát

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe azt üzeni nekünk, hogy életünkben minden ajándék, minden irgalmasság. A Szent Szűz, az üdvözültek zsengéje, az egyház modellje, szent és szeplőtelen jegyese, az Úr kedveltje segítsen minket, hogy egyre jobban újra felfedezzük: a keresztények megkülönböztető jegye az isteni irgalmasság. Nem lehet megérteni egy igazi keresztényt, ha az nem irgalmas, mint ahogy nem lehet megérteni Istent sem az ő irgalmassága nélkül. Az evangélium összefoglaló szava ugyanis az irgalmasság. Krisztus arcának alapvető vonása, az a vonás, amit létezése különböző aspektusaiban fölismerünk: amikor mindenki elé siet, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor egy asztalhoz ül a bűnösökkel, és főként amikor a keresztre szögezve megbocsát: ott látjuk az isteni irgalmasság arcát. Ne féljünk, hagyjuk, hogy átöleljen minket Isten irgalmassága, aki vár minket és mindent megbocsát. Semmi nem édesebb az ő irgalmánál. Hagyjuk, hogy megsimogasson minket Isten: olyan jó az Úr, és mindent megbocsát. A Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására az irgalmasság vegye birtokba a szívünket és alakítsa át életünket – fohászkodott végül Ferenc pápa.

Ferenc pápa és Benedek pápa az irgalmasság kapujában

Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya köszöntötte a Szent Péter-téren összegyűlt zarándokokat, a családokat, a plébániai csoportokat és a társulásokat. Külön kiemelte az Olasz Katolikus Akció tagjait, akik december 8-án újították meg csatlakozásukat a szervezethez. További jó képzést és imádságos szolgálatot kívánt nekik a pápa.

Ferenc pápa utalt rá, hogy kedden délután ellátogat a Spanyol-lépcsőhöz, hogy imádkozzon a Szeplőtelen Szűz római szobránál. Ezt követően a Santa Maria Maggiore-bazilikát keresi föl. A hívektől azt kérte, hogy lélekben csatlakozzanak ehhez a zarándoklatához, amely gyermeki tiszteletéről tanúskodik Mária, az Irgalom Anyja iránt. A pápa rábízza az egyházat és az egész emberiséget, különös tekintettel Róma városára. Ma Benedek pápa is átlépte az irgalmasság kapuját, köszöntsük innen együtt Benedek pápát! – mondta.

A Szentatya végül mindenkinek jó ünnepet és gyümölcsökben gazdag szentévet kívánt Édesanyánk vezetésével és közbenjárására. Ez a szentév legyen tele irgalmassággal mindenkiért és egymásért. Kérlek benneteket, hogy fohászkodjatok ezért az Úrhoz számomra is, mert oly nagy szükségem van rá! – mondta még Ferenc pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.