2015-12-07 14:36:00

Šešerios durys į rūpinimąsi bendraisiais namais


Po kelių dienų popiežius, paskui ir vyskupai visame pasaulyje atvers Gailestingumo duris savo katedrose ir šventovėse, kvies tikinčiuosius žengti pro jas prašant Dievo gailestingumo sau, kitiems su pasiryžimu būti gailestingiems, kaip gailestingasis Tėvas. Kardinolas Turksonas, vienas iš Romos kurijos vadovų, Teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas, penktadienį Londone kalboje apie rūpinimąsi visos žmonijos bendraisiais namais, arba kūrinija, paminėjo šešerias „duris“ į rūpinimąsi bendraisiais namais, per kurias žengus būtų galima eiti dabartinės pasaulinės krizės sprendimo keliu. Kardinolas be kita ko prisiminė Paryžiuje šiomis dienomis vykstančią konferenciją, kurioje siekiama susitarti dėl veiksmų, kurie leistų sumažinti žmonijos poveikį klimato kaitai. Kardinolas, kalbėdamas Londone tradicija tapusiame metiniame pal. popiežiaus Pauliaus VI pagerbime, kurį rengia Katalikų paramos ir vystymosi agentūra CAFOD, dalijosi mintimis apie popiežiaus Pranciškaus encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais „Laudato si“ ir pasiūlė šešias temas.

Visų prima kardinolas Turkson kvietė, kad visi prisimintų, jog pasaulinė neteisingumo ir aplinkos naikinimo krizė liečia visus žmones ir kiekvieną vietą pasaulyje.

Antra, kiekvienas turi atsiliepti į krizę sau tinkamiausiu būdu, nuo įtikinimo kampanijų, panašiai, sakė kardinolas, kaip tai padarė katalikų vyskupai kreipdamiesi į Paryžiaus konferencijoje dalyvaujančius pasaulio lyderius, iki paprastesnių priemonių, kaip energijos taupymas ir atliekų perdirbimas.

Trečios „durys“, pro kurias galima pažvelgti į dabartinę aplinkos krizę yra supratimas, kaip visa kūrinija tampriai tarpusavyje susijungusi, todėl mūsų elgesys su žemės planeta turi poveikį mūsų elgesiui su kitais žmonėmis.

Ketvirtoje vietoje: turime sąžiningai įvardyti mūsų padėties rimtumą.

Penktoje – turime būti atviri dialogui ir solidariai su kitais geros valios žmonėmis ieškoti spendimų.

Šeštosios durys yra dar gilesnis dialogas, t.y. maldos dialogas, galintis paskatinti vidinį atsivertimą. Mums reikia platesnės ir kilnesnės mūsų planetos ateities vizijos. Būtent malda, anot kardinolo Turksono, gali sužadinti troškimą ir viltį pasukti teisinga krytimi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.