2015-12-04 16:12:00

Popiežius atidarys Romos Carito nakvynės namų Gailestingumo duris


Popiežius žada kas mėnesį per Gailestingumo metus atlikti bent po vieną viešą gailestingumo gestą. Popiežiaus ketinimai plačiau nekomentuojami, nes apie juos praktiškai nieko nežinoma išskyrus tai, kas buvo pranešta spaudos konferencijoje Vatikane penktadienį, gruodžio 4 d. Arkivyskupas Fisichella, Naujojo evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas, pristatydamas pasirengimus Šventųjų durų atidarymui Vatikano ir kitose Romos bazilikose pranešė, kad popiežius Pranciškus be iškilmingų ceremonijų atidarant Šv. Petro bazilikos, Šv. Jono bazilikos Laterane ir Didžiosios Marijos bazilikos Šventąsias duris taip pat atidarys Romos Carito nakvynės namuose „Don Luigi Di Liegro“ Gailestingumo duris penktadienį, gruodžio 18 dieną. Tai bus simbolinis gestas, pasakė arkivyskupas, pirmasis, po kurio popiežius kas mėnesį penktadieniais kokiu nors būdu paliudys gailestingumą. Popiežius tokiais gestais nori paryškinti tiek nepritekliaus, marginalizavimo ir skurdo apraiškas, kurios gyvuoja mūsų visuomenėse, tiek nepaprasto solidarumo dvasią, paskatinusią daugelį žmonių skirti savo laiką ir pastangas kasdieniai paramai vargdieniams. Popiežiaus apsilankymas Carito namuose ir kiti galimi panašaus vizitai bus privatūs, nes Šventasis Tėvas trokšta jų metu kiek įmanoma asmeniškiau pabendrauti ir solidarizuotis su aplankomais asmenimis arba įstaigų darbuotojais.

Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų atidaro ceremonijoje gruodžio 8-ją bus skaitomi tekstai iš keturių Vatikano II Susirinkimo konstitucijų „Dei Verbum“, „Lumen gentium“, „Sacrosanctum Concilium“, „Gaudium et spes“ ir iš dar dviejų Susirinkimo dokumentų „Unitatis redintegratio“ apie ekumenizmą ir „Dignitatis humanae“ apie religijos laisvę. Tokiu būdu bus primintas prieš penkiasdešimt metų pasibaigusio Susirinkimo mokymas ir jo aktualumas Bažnyčios gyvenimui dabar. Šventųjų durų atidarymo apeigose bus paliudytas Dievo Žodžio pirmumas; Evangelijos knyga bus padėta ant istorinio pulto, kuris per visas Vatikano II Susirinkimo sesijas stovėjo Šv. Petro bazilikoje prie konfesijos Altoriaus. Pati Šventųjų durų atidarymo ceremonija bus labai paprasta: popiežius paprašys atverti duris ir pro jas įžengs į baziliką. Jį seks kardinolai, vyskupai, kunigų, vienuolių ir pasauliečių atstovai. Tos pačios gruodžio 8-osios vidudienį, popiežius vadovaus vidudienio maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje iš lango Apaštališkųjų rūmų ketvirtajame aukšte.

Gruodžio 13 dieną, popiežiui atvėrus savo katedros Šventąsias duris, vyskupai visame pasaulyje atidarys savo katedrų ir kitų Gailestingumo metų šventovių Šventąsias duris. Šia proga popiežius Pranciškus įgaliojo vyskupus suteikti Popiežiškąjį palaiminimą du kartus: Šventųjų Durų atidarymo ir jų uždarymo Mišiose. Tai bus dar viena paskata per Jubiliejų patirti Gailestingumą, artimiau pajusti Dievo, kaip rūpestingo tėvo, visus priimančio ir nieko neatmetančio meilę. Kiekvienas tikintysis tegul tampa apčiuopiamu Dievo švelnumo įrankiu, sakė arkivyskupas Fisichella drauge primindamas ką parašė pats popiežius Gailestingumo jubiliejaus skelbimo bulėje: kur yra Bažnyčia, visur būtų regimas Tėvo gailestingumas. Mūsų parapijose, bendruomenėse, organizacijose ir sąjūdžiuose, t. y. visur, kur yra krikščionys, kiekvienas turi surasti gailestingumo oazes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.