2015-12-03 16:03:00

Ukrainos graikų katalikų ganytojo patarimai Gailestingumo metams


Artėjant Gailestingumo jubiliejaus pradžiai visame pasaulyje ganytojai kreipiasi į tikinčiuosius, kviesdami švęsti kartu, pergalvodami ir permąstydami ką Gailestingumo jubiliejus reiškia jų kraštams, jų istorinei situacijai.

Lapkričio gale viešą laišką Gailestingumo metams paskelbė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios galva. Nors pasaulinėje žiniasklaidoje Ukraina jau seniai atsidūrė antrame plane, tačiau konflikto paūmėjimo grėsmė didelė, kaip tai pakartojo ir NATO generalinis sekretorius dar šį trečiadienį, gruodžio 2-ąją: Rusijos remiami sukilėliai neatitraukė savo pajėgų, kaip buvo susitarta.

Gailestingumo metai yra laikas kūno ir sielos žaizdų gydymui, sugrįžimas pas Dievą, gailestingumo atradimas. (...) Pamąstykime kaip mes priimame Dievo gailestingumą, kaip jį išgyvename, kaip liudijame apie jį sau, kaimynams, visiems, kad galėtume pasinaudoti šio derlingo meto gausiais vaisiais, - rašo arkivyskupas Ševčiukas.

Jis primena, kad pamatinis krikščionio įsitikinimas yra, remiantis Šventuoju Raštu, kad Dievas jį myli ir kad ta meilė yra gailestinga. Iš gailestingos meilės Tėvas siuntė savo Sūnų, kad įtikėję nepražūtų, bet amžinai gyventų (žr. Jn 3, 16).

Ganytojas primena kelias Gailestingumo metų „taisykles“, kuriomis verta vadovautis. Pirma, tai stengtis pačiam priimti Dievo Gailestingumą. O šis ypatingu būdu duodamas Bažnyčioje per Atgailos ir Susitaikymo sakramentą. Deja, daug kur šis sakramentas beveik pamirštas, retai skelbiamas pamoksluose ir retai naudojamas. Daug priežasčių, tarp kurių išsiskiria mažesnis Dievo buvimo pojūtis ir nuodėmės jausmo praradimas. Mūsų didelis troškimas yra, kad tikintieji atrastų „Gailestingumo Versmę“, kuria yra Atgailos sakramentas, rašo arkivyskupas Ševčiukas.

Kita gera taisyklė yra dalijimasis Dievo gailestingumu. Būkite gailestingi taip, kaip jūsų Tėvas yra gailestingas, pataria Viešpats Jėzus savo mokiniams. Gailestingumo gavimas iš Dievo kreipia ir mus būti gailestingais. Tai dėkingumo Dievui išraiška ir tuo pat metu Dievo liudijimas, ypač ten, kur neteisingas karas lėmė daug baimės, vienišumo, beviltiškumo. Praktikuokite gailestingumą tarp savo artimųjų, savo kaimynų ir, kadangi meilė neturi ribų ir sienų, išeikite iš namų, aplankykite vargšus, nepriklausomai nuo jų tautybės, socialinio statuso, religinės priklausomybės ar politinių pažiūrų.

Dar kartą užsimindamas apie karo stovį arkivyskupas rašo, kad ir per tai tikintieji išmoko būti dosniais, gailestingais, išbandymų metu ypač svarbu būti „gailestingumo apaštalais“.

Laiško pabaigoje didysis Ukrainos graikų apeigų katalikų arkivyskupas taip pat pakvietė piligriminėje kelionėje aplankyti Jaroslavo šventovę, šiandien Lenkijos teritorijoje, kur saugoma sena ir stebuklinga Marijos, Dievo Motinos, „Gailestingumo Durų“ ikona. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.