2015-12-03 15:56:00

Katalikų ir anglikonų dialogui – 55 metai


1960 m. gruodžio 2 d. tuometinis Kenterberio arkivyskupas Geoffrey Francis Fisher atvyko į Vatikaną ir susitiko su popiežiumi Jonu XXIII. Nors vizitas buvo visiškai privatus, jis davė pradžią dvišaliams santykiams po daugiau kaip keturis šimtmečius trukusio priešiškumo. Anglijos Bažnyčios santykius su Roma nutraukė karalius Henrikas VIII 1534 m.

Pirmasis Kenterberio arkivyskupo ir popiežiaus susitikimas įvyko dar prieš Vatikano II Susirinkimo pradėtą Katalikų Bažnyčios ekumeninį kursą. Praėjus šešeriems metams po pirmo katalikų ir anglikonų vadovų susitikimo, 1966 m. kovo 23 d. Vatikane susitiko jų įpėdiniai - arkivyskupas Michael Arthur Ramesy ir popiežius Paulius VI. Rytojaus dieną abu ganytojais Romos Šv. Pauliaus bazilikoje pasirašė bendrą deklaraciją, kuri davė pradžią oficialiam dvišaliam ekumeniniam dialogui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.