2015-12-03 16:05:00

Popiežius: Kai užsidarome, blėsta ir atrofuoja mūsų tikėjimas


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Tautų evangelizavimo kongregacijos plenarinio susirinkimo dalyvius. Kadangi šios kongregacijos žinioje yra Bažnyčios misijų veikla ir vadinamosios jaunos arba misijų Bažnyčios, tai yra neseniai įkurtos vyskupijos arba vyskupijoms prilygstančios kitos bažnytinės teritorinės struktūros, popiežius savo kalboje pirmiausiai paminėjo kelionę į Afriką, kur dar labai daug vietinių bendruomenių turi būtent tokį jaunų Bažnyčių statusą ir kuriose tarnauja misionieriai.

Popiežiaus kalboje taip pat paminėti keli esminiai evangelizavimo misijos bruožai. Pirma – kad tautų evangelizavimo misija būtų sėkminga, Bažnyčia turi evangelizuoti save pačią, būti ištikima Viešpaties mokinė, klusni jo Žodžiui. Antra – Bažnyčios misijos variklis yra ne žmonių iniciatyvos, bet Šventoji Dvasia. Trečia – Bažnyčia yra misijos tarnaitė; ne iš Bažnyčios kyla jos misijų veikla, bet būdama misionieriška ji gali augti kaip Bažnyčia. Misija tai ne priemonė, bet tikslas.

Popiežius paminėjo ir tradiciškai krikščioniškų sekuliarizuotų šalių padėtį. Jose žmonės brangina evangelines vertybes – meilę, teisingumą, taiką, nuosaikumą, tačiau jie nepriima Jėzaus asmens, nelaiko jo Mesiju, Dievo Sūnumi. Jėzus jiems geriausiu atveju tik neeilinis žmogus. Žinia atskiriama nuo skelbėjo, dovana - nuo jos Davėjo. Šia prasme, kartu su naujojo evangelizavimo pastangomis, labai svarbus ir visos Bažnyčios, taip pat ir seniai evangelizuotų, o šiandien jau atvėsusių bendruomenių įtraukimas į bendrą visų atsakomybę už misijas „ad gentes“. Visi pakrikštytieji turi jaustis sudarantys vieną „išeinančią“ Bažnyčią, neužsidaryti savo artimiausioje aplinkoje, nes siauri akiračiai yra pagrindinė blėsimo ir atrofavimo priežastis.

Kalbėdamas apie misijų šalių padėtį, popiežius sakė, kad jau matome naujos dienos aušrą. Jaunos Bažnyčios jau ne tik priima pagalbą, bet ir pačios sugeba duoti. Jos jau yra subrandinusios savų kunigų, kurie kaip misionieriai patarnauja ne tik kitose jaunose Bažnyčiose, bet ir kitų regionų bendruomenėse, kurioms reikia pagalbos. Jaunos Bažnyčios jau pradeda atsidėkoti už tas dovanas, kurias gavo iš pirmųjų pas jas atvykusių misionierių. Tai yra ženklas, liudijantis apie jų pasiektą brandą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.