2015-12-02 18:00:00

Šventųjų durų simbolika ir reikšmė


Šventųjų metų tradicijos gilios. Jos tęsiamos rengiantis ypatingiems Šventiesiems Gailestingumo metams. Šventųjų durų patikrinimo apeigos, vadinamosios „Recognitio“, kaip įprasta, jau įvyko tokias duris turinčiose keturiose pagrindinėse Popiežiškosiose bazilikose Romoje: Šv. Petro bazilikoje Vatikane, Šv. Pauliaus už miesto mūrų bazilikoje, Didžiojoje Marijos bazilikoje ir Romos katedroje Šv. Jono bazilikoje Laterane. Pagal Romoje galiojančią tradiciją, užbaigiant Šventuosius metus šių bazilikų Šventosios durys užmūrijamos iš vidaus. Tad prasidedant naujiems Šventiesiems metams, kad Šventąsias duris būtų galima atidaryti, išardomas jas dengiantis mūras. Pagal seną paprotį, plytų mūras būdavo nugriaunamas tiesiog per Šventųjų durų atidarymo iškilmę. Tačiau 1975 metais per eilinius Šventuosius metus atidarant Šventąsias duris, prie slenksčio nukritusi plyta vos nekliudė pal. popiežiaus Pauliaus VI.

Baigiantis jubiliejiniams metams, tiek ypatingiems, tiek eiliniams, uždarant Šventąsias duris ir jas užmūrijant, kartu įmūrijama skrynia su praėjusio jubiliejaus dokumentais, pontifikato monetomis ir kitais jubiliejaus simboliais, įskaitant specialias plytas su įspaustais Šventųjų metų ženklais. Į skrynią sudedamos Šventųjų durų rankenos ir užrakintų durų spynos raktas, kuriuo per kitą jubiliejų teks duris vėl atrakinti.

„Recognitio“ procedūros pradedamos maldomis būsimo jubiliejaus intencija, skrynios su dokumentais išėmimu, atidarymu ir visų jame esančių daiktų patikrinimu. Ceremonijose dalyvauja Popiežiaus liturginių apeigų vadovas, kuris patikrinus skrynių turinį, visa kas buvo surasta keturių bazilikų šv. Durų skryniose atiduoda popiežiui.

Šventųjų  durų „Recognitio“ įvyko Romos katedroje lapkričio16 d., Šv. Petro bazilikoje lapkričio 18 d., Didžiojoje Marijos bazilikoje lapkričio 19 d. ir Šv. Pauliaus už miesto mūro bazilikoje lapkričio 23d.

Šventųjų Durų simbolika ir reikšmė

Tuo metu, kai netrukus „Šventosios durys“ atsivers visame pasaulyje, kviečiame pažvelgti į senąją šio iškilmingo veiksmo prasmę.  Krikščionybės ikonografijoje pastebime dvi priešingas reikšmes, tai užvertos, užrakintos durys, kurios tarsi kliūtis, užtverianti įėjimą. Tačiau šalia to durys žymi ir simbolišką įžengimą, kartais dinamišką, paskatintą įvykių, situacijos, kartais iškilmingą ir lėtą, žymintį triumfą.

Jubiliejinių Gailestingumo metų piligrimystė žengiant per Šventąsias duris tai ženklas, kad ir gailestingumas yra tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir pasiaukojimo. Ši piligrimystė tai akstinas atsivertimui: peržengdami Šventųjų durų slenkstį,  leisimės apglėbiami Dieviško gailestingumo ir įsipareigosime būti gailestingi kitiems. Durys nurodo žingsnį, kurį kiekvienas krikščionis yra kviečiamas žengti – iš nuodėmės į malonę, žvelgiant į Kristų, sakantį: „Aš esu vartai“.

Jubiliejiniai Gailestingumo metai atneša naujovių, kurių nebuvo ankstesnių jubiliejų metu. Gailestingumo metų vadovas piligrimams Romoje „Gailestingi kaip popiežius“ nurodo,  kad šalia keturių istorinių Romos jubiliejinių bazilikų Gailestingumo duris atvers Dieviškos Meilės šventovė  ir Carito nakvynės namai „Don Luigi Di Liegro“. Piligrimai, kurie kirs šį slenkstį, ne tik melsis, bet ir turės patarnauti vargšams, nes šis jubiliejus skirtas ypatingai jiems, sako Romos vyskupijos Carito direktorius mons. Enrico Feroci.

 *

 Popiežius asmeniškai atidarys trijų Romos popiežiškųjų bazilikų Šventąsias duris. Šv. Pauliaus už miesto mūrų Šventąsias duris gruodžio 13 dieną atidarys jo įgaliotas atstovas. Pirmosios iškilmingai atidaromos bus Vatikano bazilikos Šventosios durys gruodžio 8 dieną. Ši data mini bent du Bažnyčios gyvenimui istorinius įvykius: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimą pal. popiežiaus Pijaus IX bule „Ineffabilis Deus“ 1854 metais ir pal. popiežiaus Pauliaus VI vadovauto Vatikano II Susirinkimo uždarymo penkiasdešimtąsias metines.

 „Niekas negali apriboti dieviškojo gailestingumo, nes Dievo durys visada atviros“, priminė popiežius Pranciškus Šventųjų metų skelbimo bulėje „Misericordiae vultus“, drauge palinkėdamas:

 „Šiais jubiliejaus metais Bažnyčioje aidintis Dievo žodis teskamba garsiai ir įtikinamai kaip atleidimo, palaikymo, pagalbos ir meilės žinia bei ženklas. Tegu Bažnyčia nenuilsdama siūlo gailestingumą ir visada kantriai guodžia bei atleidžia. Tegu ji tampa kiekvieno vyro ir kiekvienos moters balsu ir kupina pasitikėjimo nuolat kartoja: „Viešpatie, neužmiršk savo gailestingumo ir ištikimos meilės, – jie taip seni kaip laikas“ (Ps 25, 6). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.