2015-11-30 16:34:00

Pranciškus: kuo plačiau atsiverti Dievo gailestingumui


Pirmadienio rytą popiežius aukojo šv. Andriejaus liturginės šventės Mišias Bengio sporto stadione „Barthelemy Boganda“. Stadionas pavadintas pagal tautos patriarchu tituluojamą pirmąjį vietinį Centrinės Afrikos respublikos katalikų kunigą ir politiką, kuris trumpai prieš nepriklausomybės paskelbimą ėjo prezidento pareigas, jo mirties metinių diena paskelbta nacionaline švente.

Popiežiaus aukotose Mišiose be daugybės žmonių dalyvavo pereinamuoju laikotarpiu valstybės vadovo pareigas einanti Catherine Samba-Panza ir sostinės imamas. Popiežius mišių homilijoje ragino kuo plačiau atsiverti Dievo gailestingumui.

Taip pat mes, apaštalo Pauliaus pavyzdžiu, turime žvelgti į ateitį kupini vilties ir entuziazmo. Reikia „irtis anapus ežero“ (Lk 8,22), tačiau anas krantas yra čia pat ir Jėzus plaukia su mumis į kitą krantą. Centrinės Afrikos krikščionys, kiekvienas iš jūsų pašaukti per atkaklų tikėjimą ir nuoseklų misionierišką įsipareigojimą būti savo krašto žmogiško ir dvasinio atsinaujinimo amatininkais!

Tepaskatina jūsų šalyje ką tik prasidėjęs Gailestingumo Jubiliejus. Turite žvelgti ypač į ateitį, turite jaustis sustiprinti jau nueito kelio, kad ryžtingai nuspręstumėte atversti naują savo krikščioniškosios istorijos lapą savo šalyje, eiti link naujų horizontų, irtis gilyn, į ten, kur giliausias vanduo. Apaštalas Andriejus su savo broliu Petru nė akimirkos nedvejodami viską metė ir sekė juos pašaukusį Jėzų. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.