2015-11-30 10:22:00

Ferenc pápa megnyitotta a bangui katedrális szentkapuját: Bangui a világ spirituális központja


Vasárnap délután került sor Banguiban Ferenc pápa afrikai útjának csúcspontjára, a főváros székesegyháza szent kapujának a megnyitására. A pápa a székesegyház szentkapuja megnyitásának ünnepi szertartása előtt ezekkel a rögtönzött szavakkal fordult mindenkihez: „Bangui ma a világ spirituális központja lesz. Az Irgalmasság Szentéve korábban érkezik erre a földre. Ez a föld sok év óta szenved a háború, a gyűlölet, a megnemértés és a béke hiánya miatt. De itt vannak ezen a szenvedő földön mindazok az országok is, melyek a háború keresztjét élik át. Bangui az imádság lelki fővárosa lesz az Atya irgalmassága által. Békét, irgalmasságot, megbocsátást, szeretetet kérünk mi mindnyájan. Kérjük Bangui számára, az egész Közép-afrikai Köztársaság, az egész világ, minden ország számára, mely a háborútól szenved, kérjük a békét! És kérjünk mindnyájan együtt szeretetet és békét! Mondjuk tehát együtt – kérte a pápa: Doyé Siriri! Szeretetet és békét”.

A pápa szolidaritásának konkrét jele az egész imádkozó egyház nevében

Mint ismeretes, Ferenc pápa ez év április 11-én jelentette be a világnak a 2016-os az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét, majd november elsején hirdette ki, hogy a vatikáni Szent Péter bazilika szent kapujának december 8-i hivatalos megnyitását Banguiban elővételezi. Döntését akkor így indokolta: „Az utóbbi napok fájdalmas eseményei tovább élezték a Közép-afrikai Köztársaság kényes helyzetét, melyek nagy aggodalmat keltettek a szívemben. Felhívással fordulok az érintett felekhez, hogy vessenek véget az erőszakhullámnak. Kifejezem szolidaritásomat a közép-afrikai egyház, a többi vallásfelekezet és az egész nemzet iránt. Hogy kinyilvánítsam az egész imádkozó egyház szolidaritását e nemzet iránt, szándékomban áll november 29-én az apostoli utam során megnyitni a bangui katedrális kapuját”.

„Nyissátok meg az igazság kapuját!”

Ferenc pápa az adventi lila palástban a székesegyház kapuja megnyitásakor a következő zsoltárverset imádkozta: „Nyissátok meg az igazság kapuját! Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Az igazak lépnek át rajta. Bemegyek a te házadba, Uram! Leborulok szent Templomod felé”. Csendes imádság után két kezével megnyitotta a megáldott és megszentelt kapuszárnyakat, majd elsőként lépett be Isten házába.     

Mindnyájan várjuk a kegyelem, a béke alamizsnáját

Ádvent első vasárnapjának szentmiséjén Ferenc pápa homíliájában az irgalmas szeretet jelentőségéről beszélt. Hálás szívvel szólt arról, hogy „szándéka szerint megvalósulhatott a szentkapu megnyitása és most lelkileg együtt van különösen is a betegekkel, idősekkel és az élet sebesültjeivel. Sokan közülük elvesztették a reményüket, erejük sincs a cselekvésre és már csak alamizsnára várnak, a kenyér, az igazságosság, a figyelmesség és a jóság alamizsnájára. És mi mindnyájan várjuk a kegyelem, a béke alamizsnáját” – tette hozzá végül szabadon a pápa. 

Isten családegyházát építjük, szabadon a vérségi kötelék megosztó értelmezésétől

„Minthogy az apostolokhoz hasonlóan sem aranyam, sem ezüstöm nincsen, jövök tehát, hogy Isten erejét és hatalmát nyújtsam nektek, mely meggyógyít minden embert. Amikor Jézus átküldte a tanítványait a túlsó partra a csodálatos kenyérszaporítás után, nem hagyta őket egyedül. A túlsó partra mi is vele együtt jutunk át, hangsúlyozta a pápa, megszabadulva a család és a vérségi kötelék megosztó értelmezésétől, hogy felépítsük Isten családegyházát, mely nyitott mindenki felé és gondjába veszi a rászorulókat. Mindez először is nem pénzügyi kérdés, hanem elég hozzá a megosztás Isten népe életében, az isteni irgalmasság jegyében, mert ő felkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt”.

Követelmény az ellenség szeretete, mely megoltalmaz a bosszútól és a végnélküli megtorlástól

„A tökéletességre szóló hivatás lényegi követelménye az ellenség szeretete, mely megoltalmaz a bosszútól és a végnélküli megtorlástól. Az evangelizálás munkatársai legyenek elsőként a megbocsátás és a kiengesztelődés mesterei, hogy átsegítsék testvéreiket a túlsó partra, annak a reményében, hogy az Úr velünk van” – emelte ki a pápa.

Növekedjünk a mindenki iránti szeretetben

„Ádvent időszakában előkészítjük a szívünket arra, hogy befogadjuk a Megváltót, az egyedül Igazat és az egyedüli Bírót, aki egyedül képes megőrizni nekünk a megérdemelt sorsot.   

Miként az igazságnak, úgy az Isten által hozott üdvösségnek is szeretet íze van, hiszen Isten maga mindenekelőtt megbocsátás. Ott, ahol üldöztetés  és erőszak van, a keresztények kötelessége tanúságot tenni erről a szeretetről. Elismerem, szólt a pápa őszintén, hogy a távolság, mely bennünket az eszményeinktől elválaszt, időnként nagy. De éppen ezért kérem Szent Pál szavaival: „Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt”, ahogy az az első keresztények tették pogány társaik csodálatára: „Nézzétek, hogyan szeretnek ezek!”.

Az evangélium ellenállhatatlan erejével

„Isten meghirdetett üdvössége ellenállhatatlan erővel nyilvánul meg mindenki javára. Nem hátrál meg semmiféle nehézség elől, mert Isten hatalmasabb és erősebb mindennél. Ez a meggyőződés kiegyensúlyozottságot, bátorságot és erőt ad, hogy kitartsunk a jóban a legnagyobb ellenállással szemben is. Amikor a gonosz erői elszabadulnak, a keresztényeknek felemelt fővel kell felelniük a kihívásokra, készen az ellenállásra abban a csatában, melyben az Istené az utolsó szó. És ez a szó a szeretet és a béke!” – állapította meg a Szentatya.

Tegyétek le a halál eszközeit! Fegyverkezzetek fel inkább igazságossággal, szeretettel és irgalommal, a béke hiteles kezesével!  

„Mindazokhoz, akik igazságtalanul használnak fegyvert, ezzel a felhívással fordulok: tegyétek le a halál eszközeit! Fegyverkezzetek fel inkább igazságossággal, szeretettel és irgalommal, a béke hiteles kezesével. Krisztus tanítványai Afrikában – szólt a pápa – hivatásotok arra szól, hogy fedezzétek fel az Urat, mint minden jónak a központját a honfitársaitok körében. Az Úr tegyen benneteket „erőssé és feddhetetlenné a szentségben, Istenünk és Atyánk előtt Urunk Jézus Krisztus eljövetelére”. Mindehhez legyen kiengesztelődés, megbocsátás, szeretet és béke” – fejezte be Ferenc pápa a homíliáját vasárnap este a bangui székesegyház szentkapuja megnyitása után tartott szentmisén.

(vl) 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.