2015-11-29 16:42:00

Popiežius kunigams ir vienuoliams: negalime gyventi dvigubo gyvenimo


Neužmirškite savo kankinių ir viso, ką Dievas nuveikė jūsų tautoje, būkite ištikimi kankinių atminimui ir ištikimais misionieriais naujų iššūkių atžvilgiu: kaip kankiniai krauju, laistykit savo žemę ištikimybe vargšams, ligoniams ir stokojantiesiems; melskitės, nes esame nusidėjėliai. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus kunigams ir seminaristams, vienuoliams ir vienuolėms susitikime Kampalos katedroje šeštadienio vakarą, paskutiniajame prieš popiežiaus kelionės Ugandoje pabaigą.

Popiežius susitikimui parengto teksto neskaitė, jį perdavė, kad būtų paskelbtas, gyvu žodžiu apžvelgdamas kankinių, ištikimybės ir maldos svarbą.

Ugandai jos kankinių atminimas negali tapti įpročiu. Jei Bažnyčia Ugandoje nori būti ištikima kankinių atminimui, ji turi toliau gyvai liudyti. Neužtenka gyventi iš pelno. Praeities garbė tebuvo pradžia, tačiau jums reikia kurti ateities garbę. Tad būkite liudytojais, kaip kankiniai, kurie atidavė gyvybę už Evangeliją, - sakė šeštadienio vakarą Pranciškus.

Kalbėdamas apie naujuosius misionieriškus uždavinius Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad Bažnyčia geriau juos įvykdys, jei vyskupijos, kuriose daugiau kunigų, padės vyskupijoms, stokojančioms kunigų. Yra suprantamų kliūčių. Tačiau ištikimybė reiškia daryti taip, kaip darė ankstesni liudytojai, t.y. būti misionieriais. Ištikimybė skatina eiti ten, kur trūksta kunigų.

Atmintis reiškia ištikimybę, tačiau ištikimybė galima tik su malda. Vienuolis, vienuolė, ar kunigas kuris nebesimeldžia arba meldžiasi mažai, teisindamasis, kad taip yra todėl, nes daug dirba, jis ar ji jau gali prarasti atmintį ir tapti neištikimu, neištikima. Malda taip pat reiškia nusižeminimą, tokį, kuris reguliariai veda pas nuodėmklausį, kad išpažintum savo nuodėmes. Negalima šlubuoti abiem kojom. Mes, kunigai ir vienuolės ir vienuoliai negalime gyventi dvigubo gyvenimo. Jei esi nusidėjėlis, nusidėjėlė, prašyk atleidimo. Tačiau neslapstyk to, ko Dievas nenori. Neslapstyk neištikimybės. Neuždaryk atminties kaip daikto spintoje.

Jei neatminsite savo kankinių, jei nebūsite ištikimi jų atminimui, prarasite brangų turtą; „Afrikos perlas“ taps muziejiniu eksponatu. Atmintis, ištikimybė atminčiai ir malda yra trys „Afrikos perlo“ kolonos. Be šių kolonų „Afrikos perlas“ išnyks ir taps tik žodyno žodžiu.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.