2015-11-29 19:49:00

Ferenc pápa beszéde a Közép-afrikai Köztársaság politikai felelőseihez: egység méltóság béke


 

November 29-én, vasárnap délben Ferenc pápa Banguiban, az elnöki palotában köszöntötte Catherine Samba-Panza ideiglenes köztársasági elnököt, az ország vezetőit, a diplomáciai testület tagjait, a nemzetközi szervezetek képviselőit, püspöktestvéreit. „Miközben a Közép-afrikai Köztársaság, a nehézségek ellenére fokozatosan halad a társadalmi-politikai élet normalizálása felé, első alkalommal lépek erre a földre elődöm, Szent II. János Pál nyomában. A béke zarándokaként, a remény apostolaként jövök” – hangsúlyozta beszéde elején a Szentatya. Kifejezte azt a kívánságát, hogy a közeljövő nemzeti konzultációi nyomán a Közép-afrikai Köztársaság történelmének új szakaszába léphessen. Mindnyájan haladjanak minél előbbre a szolidaritás útján, segítsék az országot a kiengesztelődés, a leszerelés, a béke fenntartása, az egészségügyi ellátás és a minden szinten megvalósuló egészséges vezetés kultúrájának fejlődése terén.

Egység, méltóság, munka – a kezdetek reménye, a jelen programja

Ferenc pápa beszédében utalt az ország mottójára. A Közép-afrikai Köztársaság címerén olvasható három francia szó, „Egység-Méltóság-Munka”, az alapító atyák álmát foglalja össze. Ezek ma még jobban, mint a múltban kifejezik minden közép-afrikai vágyát, biztos iránytűt jelentenek a politikai vezetők számára. Három jelentőségteljes szó, mindegyik olyan feladatot foglal magába, amelynek megvalósításán szüntelenül munkálkodni kell.

Állandó kihívás: egység a különbözőségben

Az egység a népek összhangjának alapvető értéke, amelyet a világ csodálatos különbözőségeiből kiindulva kell építenünk, kerülve a kísértést, hogy féljünk a többiektől, azoktól, akik nem tartoznak etnikai csoportunkhoz, nem osztják politikai nézeteinket vagy más vallás követői. Az egység éppen ellenkezőleg megkívánja, hogy megteremtsük a minden személyben rejlő kincsek szintézisét.

Minden személy méltósággal rendelkezik

A méltóság erkölcsi értéke, amely a becsületesség, a hűség, a tisztesség rokonértelmű szava, minden olyan férfit és nőt jellemez, aki tudatában van jogainak és kötelességeinek. Az ország címerében a „Zo kwe zo” – az ember egy ember felirat hirdeti, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban minden személy egy személy. Azok, akik az emberhez méltó élet eszközeivel rendelkeznek, kiváltságok keresése helyett segítsék a legszegényebbeket, hogy ők is fejleszthessék emberi, kulturális, gazdasági és társadalmi lehetőségeiket. Első helyen szerepeljen az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az emberhez méltó lakhely biztosítása mindenki számára, a rosszultápláltság elleni küzdelem.

A munka révén javíthatnak családjaik helyzetén

„Nem a gyermekek gyűjtenek a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek” (2Kor 12,14) – idézett a pápa Szent Pál Korintusiaknak írt második leveléből. A közép-afrikaiak bölcsen hasznosítsák csodálatos földjük számos erőforrását. Térségük az emberiség két tüdejének egyike, biodiverzitásának rendkívüli gazdagsága következtében.

A fejlesztési döntések az egész bolygóra hatással vannak

A pápa, utalva Laudato si’ enciklikájára, különös nyomatékkal felhívta az ország minden állampolgárának, vezetőjének, a nemzetközi és multinacionális vállalatoknak a figyelmét arra a súlyos felelősségükre, amely a természeti erőforrások kiaknázását illetően hárul rájuk. A virágzó társadalom építése megkívánja a szolidaritást. Ezt az igazságot a közép-afrikai nép bölcsessége a következő közmondásban foglalta össze: „A hangyák kicsik, de mivel sokan vannak, betakarított termésüket elviszik hangyabolyukba”.

Alapvetően fontos a közéleti vezetők magatartása. Elsőként testesítsék meg következetesen életükben az egység, a méltóság és a munka értékeit, legyenek példakép honfitársaik számára.

Az egyház az ország evangelizálásának kezdete óta törekszik a három érték megvalósítására

A pápa a közép-afrikai püspökökkel együtt megújította a helyi egyház elkötelezettségét, hogy mindig hozzájárul a közjó előmozdításához, a béke és a kiengesztelődés keresése útján. Az ország jelenlegi és jövőbeni vezetői minden bizonnyal biztosítani fogják az egyház számára a kedvező feltételeket spirituális küldetésének teljesítéséhez. Így tud egyre jobban hozzájárulni „minden ember és a teljes ember” fejlődéséhez (Populorum progressio, 14) – utalt a pápa előde, Boldog VI. Pál szavaira, aki 50 évvel ezelőtt a modern idők első pápájaként lépett Afrika földjére.

A pápa végül Isten áldásáért fohászkodott az Afrika szívében élő, mélyen vallásos, gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkező népre.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.