2015-11-28 14:20:00

Ferenc pápa homíliája az ugandai vértanúk kegyhelyén: tanúságtételüket vigyük haza


Ferenc pápa szombaton reggel a Kampalától 13 km-re fekvő Namugongo-ba látogatott és felkereste a 25 katolikus és anglikán vértanú emlékhelyét. Először az anglikán vértanúk kegyhelyén imádkozott, majd a közeli katolikus templomba tért be, ahol a 22 katolikus vértanúra emlékezett. A modern templom a helyi hagyományos törzsi sátorra, 22 gerendája pedig annak a sátorfájára emlékeztet, miközben utal a vértanúk számára is. A templom főoltára Lwanga Szent Károly ereklyéit őrzi, akit 1886. június 3-án öltek meg a hite miatt. Az afrikai fehér atyák szavára tért meg és mint a királyi testőrség parancsnoka, külön büntetést kapott, elevenen égették el. Sírja a halála óta zarándokhely, egyúttal az ország nemzeti szentélye. Az ugandai vértanúkat a II. Vatikáni Zsinat során VI. Pál pápa avatta szentté 1964. október 8-án. A namugongoi kegyhelyen mintegy háromszázezer hívő gyűlt össze, hogy részt vegyen a Lwanga Szent Károly emlékére bemutatott pápai szentmisén.             

Ferenc pápa beszédében a Szentlélek erejében tett tanúságtételről szólt. „Az apostoli időktől kezdve napjainkig nagy számban támadtak olyan tanúk, akik Jézust hirdették és tanúskodtak a Szentlélek hatalmáról. Ma hálával emlékezünk az ugandai vértanúkra, hangsúlyozta a pápa, akiknek tanúságtétele elérte a „föld végső határát”, és köztük emlékezünk az anglikán mártírokra is, akiknek a halála a vérökumenizmus tanúságtétele”.

A Szentlélek ajándékai szétosztásra várnak

„Mi is megkaptuk a Szentlélek ajándékát – folytatta a pápa – hogy tanúságot tegyünk róla, hiszen azt nem magunknak kaptuk, hanem szétosztásra, hogy építsük egymást a hitben, reményben és szeretetben. Tegyük ezt úgy, ahogy Mkasa József és Lwanga Károly tették, akik veszélyes időkben neveltek másokat a hitre, hiszen nemcsak a saját életüket kockáztatták, hanem a diákjaikét is. Minthogy táplálták a saját hitüket és növekedtek  az Isten szeretetében, nem féltek attól, hogy Krisztust hirdessék az embereknek, akár életük feláldozásával is. A hitük tanúságtétellé vált, példájuk ma továbbra is sok embert ihlet meg szerte a világban.  Ők folytatják Krisztus és a keresztje erejének a hirdetését”.

A mártírok tanúságtétele tovább él bennünk

„Ha mi hozzájuk hasonlóan naponta életre keltjük magunkban a Lélek ajándékait, aki a szívünkben lakik – emelte ki a pápa – akkor mi is olyan missziós tanítványokká leszünk, amire Krisztus meghívott bennünket, a családjaink, a barátaink és azon ismeretlenek számára is, akiket nem ismerünk és talán nem is annyira jóindulatúak irányukban. Ez a megnyílás mások felé a családokban kezdődik, az otthonainkban, ahol megtanuljuk a szeretetet és a megbocsátást, és ahol a szüleink szeretetében megtanuljuk Isten szeretetét és irgalmát. Ez a megnyílás ölt aztán testet az idősek, a szegények, az özvegyek és az árvák iránti gondoskodásban.

A mártírok tanúságtétele útmutatás a mában is

Akik megismerték a történetüket, azoknak megmutatja a mártírok tanúságtétele, hogy evilág élvezetei és a földi hatalom nem adnak tartós örömet, sem pedig maradandó békét. Sokkal inkább az Isten iránti hűség, a becsületesség és az élet teljessége, az őszinte gondoskodás mások jólétéről hozzák  el azt a békét, amit ez a világ nem tud megadni. Ezek az értékek értelmet adnak az életnek, segítenek a rászorulók megsegítésében, az ember méltósága szolgálatában, az élet védelmében, a természet csodáinak az oltalmazásában”.

Tanúságtételüket vigyétek az otthonainkba, a szomszédjaitokhoz, a munkahelyekre…

Kedves testvéreim – zárta a beszédét Ferenc pápa – ezt az örökséget hagyták rátok az ugandai vértanúk: a Szentlélek által megpecsételt életet, mely Jézus Krisztus evangéliumának hatalom formáló erejéről szól. A leghitelesebben akkor ápoljuk az ő emléküket, ha a tanúságtételüket hazavisszük az otthonainkba, a szomszédjainkhoz, a munkahelyekre, a civil szférába, akár otthon maradunk, akár a világ másik sarkába indulunk. Végül az ugandai luganda nyelven köszönt el tőlük: Oukam Abawe Omukisa! Isten áldjon meg benneteket!

(vl)  
All the contents on this site are copyrighted ©.