2015-11-28 14:43:00

Ferenc pápa beszéde az ugandai katekétákhoz: legyetek tanúságtevők


Az ugandai nagyon erősen katekumenális jellegű egyház

Ugandai látogatásának első állomása Munyonyo, az egykori királyi székhely, ahol Mwanga király 1866 májusában kivégeztette az első négy ugandai vértanút, köztük Kaggwa András hitoktatót, a király egykori főzenészét, akit később VI. Pál pápa szentté avatott 1964 októberében. Ezzel a látogatással Ferenc pápa aláhúzta a katekéták alapvető szerepét az ország evangelizálásában, hiszen döntő mértékben ők látják el a katolikus iskolák mintegy négymillió diákjának a hitre nevelését.

Uganda területileg két és félszer nagyobb Magyarországnál, de a lakossága három és félszer több, a katolikusok részaránya 47 százalék, így ők az ország legnagyobb felekezete. Húsz egyházmegyében 32 püspök szolgál, 2180 pap, 3700 szerzetesnővér segítségével. A katekéták száma közel 16 ezer, akik a plébániákon kívül főleg a 6900 egyéb lelkipásztori központban működnek. Az ugandai tehát nagyon erősen katekumenális jellegű egyház, erős és dinamikus, mely a legfőbb szolgálatát az ország köznevelésében látja el,  a mintegy 7000 oktatási központban, melyekben átlagosan 700 gyermeket illetve diákot tanítanak és nevelnek. Az összes katekéta évente egyszer felkeresi Kaggwa Szent András kegyhelyét Munyonyoban, hogy megerősítést és áldást kérjenek apostoli munkájukhoz.

Anglikán és katolikus mártírok vérökumenizmusa

Ferenc pápa péntek este negyed nyolckor érkezett Munyonyoba, ahol megáldotta az új templom alapkövét, majd a kegyhely gondozását végző ferences rendház előtt találkozott a hitoktatókkal, tanítókkal és tanárokkal.

A hitoktatóknak kiemelkedő szerepük van a Jó hír eljuttatásában minden faluba és kunyhóba

Beszédében a Szentatya emlékeztetett, hogy Jézus egyházának nemcsak apostolokat és pásztorokat adott, hanem tanítókat is, hogy építsék az egyház Testét hitben és szeretetben. A püspökökkel, papokkal és diakónusokkal együtt, akiket az Evangélium hirdetésére szenteltek fel és hogy gondját viseljék az Úr nyájának, a hitoktatóknak kiemelkedő szerepük van a Jó hír eljuttatásában minden faluba és kunyhóba Ugandában. Ők a katekéta szolgálatra lettetek kiválasztva.

Legyetek tanítók, de semmit sem ér, ha nem vagytok tanúságtevők

A pápa köszönetet mondott áldozataikért. Azt tanítják, amit Jézus tanított, oktatják a felnőtteket, segítik a szülőket, hogy gyermekeiket a hitben neveljék és elviszik mindenkinek az örök élet örömét és reménységét. Külön köszönetét fejezte ki, hogy tanítják a gyermekeket és a fiatalokat imádkozni. Ez nagyon fontos, nagy feladat! – jegyezte meg. Munkájuk hálás feladat, de nem könnyű. A pápa kitartásra buzdította a hitoktatókat. A püspökök és a papok segítsék doktrinális, spirituális és pasztorális képzésüket, hogy minél hatékonyabb legyen tevékenységük. Amikor súlyosnak tűnik a feladat és túl kevés az erőforrás, az akadályok pedig túl nagyok, jó lesz emlékezniük arra, hogy szent munkát végeznek. A Szentlélek jelen van, ahol Krisztus nevét hirdetik. Megadja nekik a világosságot és erőt ad, amelyre szükségük van. Az üzenet, amelyet közvetítenek annál mélyebben meggyökerezik az emberek szívében, minél inkább nemcsak tanítókká, hanem tanúságtevőkké is válnak. Egy fontos dologra figyelmeztette a pápa őket: legyetek tanítók, de semmit sem ér, ha nem vagytok tanúságtevők. Példájuk mutassa meg mindenkinek az ima szépségét, az irgalmasság és megbocsátás erejét, valamint az Eucharisztia mindenkivel való megosztásának örömét.

 Vessétek el Isten Szavának jó magvait és bízzatok ígéretében, hogy ünnepelve tértek vissza a bőséges aratás gyümölcseivel

A keresztény közösség Ugandában nagyban növekedett a vértanúk tanúságtételének köszönhetően. Tanúságot tettek az igazságról, amely szabaddá tesz. Mwanga király nem tudta kiírtani Krisztus követőit, ahogy Heródes sem tudta megölni Jézust. A fény feltündökölt a sötétségben, amely nem győzedelmeskedett. Miután látták Szent Kaggwa András és társai bátor tanúságtételét, az ugandai keresztényeknek még jobban meggyőződésévé váltak Krisztus ígéretei.

Szent András védőszentetek és az ugandai vértanú katekéták járjanak közben, hogy elnyerjétek a kegyelmet és bölcs tanítók legyetek, akiknek szavai kegyelemmel teltek és akik meggyőző tanúságot tesznek Isten igazságának és az Evangélium örömének ragyogásáról. Legyetek az életszentség tanúságtevői! – kérte a pápa. Félelem nélkül menjetek el minden városba és faluba Ugandában. Vessétek el Isten Szavának jó magvait és bízzatok ígéretében, hogy ünnepelve tértek vissza a bőséges aratás gyümölcseivel – zárta Ferenc pápa az ugandai katekétákhoz szóló beszédét.

(vl-sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.