2015-11-27 13:28:00

Popiežius Kenijos jaunimui: Kas meldžiasi, nepraranda vilties


Paskutinis didysis popiežiaus vizito Kenijoje viešas renginys buvo susitikimas su jaunimu, penktadienio rytą įvykęs Nairobio Kasarani stadione, talpinančiame septynias dešimtis tūkstančių žmonių. Kartu su jaunimu, susitikime dalyvavo dauguma Kenijos vyskupų, taip pat ir prezidentas Uhuru Kenyatta.

Panašiai kaip ketvirtadienį susitikdamas su kunigas ir vienuoliais, taip ir šį kartą, Pranciškus neskaitė iš anksto parengtos kalbos, bet išklausęs jaunimo liudijimus, spontaniškai atsakė į klausimus: kodėl Dievo sukurtame pasaulyje nėra santaikos? kodėl žmonės kariauja? kodėl taip dažnai matome nesąžiningumą? kaip atsispirti fanatizmui?

Savo bendravimą su jaunimu popiežius pradėjo padėka už maldą. Visų pirma jums dėkoju, kad kalbate Rožinį už mane, - sakė Pranciškus.

Paskui pereidamas prie jaunimo klausimų, popiežius priminė Pradžios knygos pasakojimą apie Kainą ir Abelį. Nuo pat pradžių piktosios dvasios gundymai yra nesantaikos tarp žmonių priežastis. Tai ji atnešė į pasaulį susiskaldymus, korupciją, fanatizmą, tribalizmą, tai yra savo genties, klano, tautybės kėlimą aukščiau žmogaus asmens ir visų bendros gerovės. Šiandien, - sakė popiežius, - mes gyvename ne danguje, bet žemėje, su šiam pasauliui būdingais sunkumais ir su nuolat mums gresiančiomis pagundomis nusukti nuo tiesaus kelio. Tačiau visi esame laisvi žmonės ir visi turimi galimybę rinktis.

Popiežius ypatingai pabrėžė Afrikoje labai aktualų tribalizmo pavojų. Esame gundomi rankoje visada laikyti akmenį ir būti pasiruošę sviesti kitą žmogų. Bet juk esate viena tauta, vienos valstybės piliečiai! Įveikti tribalizmą galima tik ilgu kantriu darbu, kuris turi prasidėti žmogaus širdyje.

Kitas skaudus blogis yra korupcija. Tai globalinė nelaimė, - pridūrė Pranciškus, - liečianti ir Vatikaną. Korupcija – tai žmogų iš vidaus ėdantis sugedimas. Tai kelias ne į gyvenimą, bet į mirtį. Šią blogybę kalbėdamasis su jaunimu popiežiaus palygino su cukrumi, kuris vilioja saldumu, o pasekmė – diabetas.

Kita popiežiaus kalboje paliesta labai svarbi šių dienų aktualija – jaunimo radikalizavimas. Ką daryti kad fanatizmas nepasiglemžtų mano brolio? – klausė Pranciškus. Atsakymas – tai visų pirma švietimas, ugdymas, Tačiau svarbi ir malda. Melskitės vieni už kitus, karštai melskitės, nes Dievas galingesnis už visas rekrūtavimo kampanijas. Kai liūdna, kai esame nusivylę, žiūrėkime į kryžių. Fanatizmas ir radikalizmas neturi nieko bendra su tikru tikėjimu. Jie prieš Dievą. Popiežius sakė, kad jis pats visada su savimi turi rožinį ir jo dėka jis niekada nebuvo praradęs vilties.

Pasibaigus maždaug pusantros valandos trukusiam susitikimui su jaunimu, Šventasis Tėvas privačiai susitiko su visais Kenijos vyskupais, kurių – ordinarų, augziliarų ir emeritų – yra 30. Gerą pusvalandį broliškai su jais pabendravęs, popiežius sugrįžo pietums į nunciatūrą. Po pietų jo laukė neformalus atsisveikinimas Nairobio oro uoste ir skrydis į antrą šios kelionės metu lankomą Afrikos šalį – Ugandą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.