2015-11-27 17:35:00

Ferenc pápa beszéde a fiatalokhoz: kézfogással a törzsi megosztottság ellen


November 27-én pénteken délelőtt Ferenc pápa Nairobi stadionjában találkozott a lelátókat és a játékteret megtöltő 80 ezer kenyai fiatallal, akik színes ruhákban , tánccal és énekkel fogadták az immár barátjukká vált fehérruhás fehér embert. A pápa szabadon válaszolt a fiatalok által felvetett kérdésekre. Hogyan lehet értelmezni a „háborúk, a megosztottság, a halál, a fiatalok önpusztítása fájdalmas mai jelenségét” – kérdezték tőle.

A fül, a szív és a kéz egységével a megosztottság ellen

Ferenc pápa mindenekelőtt az imádságra utalt: „Amikor az ember elfelejt imádkozni, akkor mindenhatónak képzeli magát, hiszen nem érzi annak a szükségét, hogy segítséget kérjen az Úrtól. Az élet pedig tele van nehézségekkel, melyeket kétféleképpen lehet szemlélni: vagy mint akadályokat, melyek szétrombolják a megtartó erőket vagy pedig lehetőségnek lehet őket tekinteni egy valami jobb érdekében. A választás rajtunk áll” – mondta  pápa – vagy hagyjuk, hogy a nehézségek legyőzzenek bennünket, vagy pedig hasznos dologgá alakítjuk ezeket. Az első ilyen nehézség a tribalizmus, a törzsiség, a törzsi szellem, mely szétrombolja a nemzetet. Ez a magatartás felemelt kezeit a tarkója mögé teszi, de a markában követ szorongat, hogy azt a másikra vesse. Nem lehet mással legyőzni, mint szemmel, kézzel és szívvel: nézzek és halljak, nyissam meg a szívemet és nyújtsak kezet, hogy valami közöset kezdjek egy párbeszédben. Mert ha ti, fiatalok, nem fogtok dialógusba egymás közt, ha nem hallgatjátok meg a másikat, akkor ez a törzsi szemlélet mindig megmarad”.

A nyomaték kedvéért Ferenc pápa arra kérte a kérdést felvető Linette és Manuel fiatalokat, hogy álljanak mellé és fogják meg a kezét, de tegyék ezt hasonlóképpen mindannyian a stadionban. „Ezt a munkát, a kézfogást minden nap folytatni kell”. 

A korrupció ellopja az élet örömét és békéjét: a halál útja

„Meg lehet magyarázni a korrupciót azzal, hogy mindenki csinálja?” – értelmezte a pápa a fiataloknak az erre vonatkozó kérdését. Ferenc pápa válaszában egy ismerős argentin fiatal példájára utalt, aki „azért lett politikus, hogy segítse a hazáját, hogy a döntéseivel a közös jót szolgálja, de minduntalan beleütközött a korrupcióba, abba a magatartásba, mely azért folytat politikát, vagy más tevékenységet, hogy lopjon, hogy előnyt szerezzen. Ez a lelkület nemcsak a politika világában van jelen, hanem a többi intézménynél is, beleértve a Vatikánt is – mondta őszintén a pápa. A korrupció belép az ember bensőjébe, olyan, mint a cukor, édes, ízlik, de aztán rosszul végezzük, cukorbajunk lesz és végül az egész ország diabetikus beteggé válik. Mindahányszor elfogadunk egy borítékot, szétromboljuk a szívünket, a személyiségünket és végül a hazánkat. Válaszként éppen nekünk kell elkezdeni, hogy nem kérünk belőle, nem kérünk ebből a cukorból, mert az ellopja még az örömünket és a békénket is”.

A kommunikációs eszközök helyes használata a közelség, az egyszerű gesztus

„A kommunikációs eszközök helyes használatára” utaló kérdésre a pápa elsőként „a közelséget említette, mely a szóban, a gesztusban, egy-egy mosolyban ölt testet. Keressük a barátságot! Ha beszéltek egymás közt, ha mosolyogtok, ha egymáshoz mint testvérhez közeledtek, és ha elmentek azokhoz, akik szegények, idősek és betegek, akkor ezek a kommunikációs gesztusok szinte járványszerűen terjednek, jobban mint bármilyen televíziós hálózat”.

Katonai szolgálatra sorozás helyett oktatást és munkát

„A fiatalok besorozása fenyegető veszélyét nektek magatoknak kell felvetni a hatóságok felé” – érvelt a pápa „a háborúba kényszerítő katonai szolgálat kapcsán”. Amikor a fiataloknak nincs munkájuk, akkor lép fel csábító erőként a katonai szolgálat és állít a haza helyett nemzetközi érdekeltség szolgálatába. Az ilyen fiatalokat nem szabad magukra hagyni, mellettük kell állni, közösségbe kell hívni őket és imádkozni értük nagy erővel”.

Isten atyai arcát a megfeszítet Fia vonásaiban látjuk

„Az élet nagy tragédiái közepette hogyan lehet meglátni az Isten atyai arcát?” – kérdésre azt felelte  a pápa, hogy nincs is erre szóbeli válasz, csak egyszerűen a Keresztre kell tekinteni, mely az Isten tévedése, az Isten elpusztítása volt mindaddig, amíg el nem jött a Feltámadás, mely mindent megújított”.

Ott, ahol a család nem adott a gyereknek szeretetet, nekik az lesz a feladatuk, hogy tegyék azt, amit nem meg kaptak. Ha nem kaptak megértést, legyenek megértőek, ha nem kaptak szeretetet, szeressék egymást, ha magányban nőttek fel, keressék fel az egyedül levőket. A test a testtel törődik, mert Isten is azért lett emberré, hogy gondunkat viselje” – fejezte be a pápa a kenyai fiatalokkal folytatott beszédét Nairobi sportstadionjában.      

(vl)  
All the contents on this site are copyrighted ©.