2015-11-26 18:33:00

Pranciškus aplankė JT centrinę būstinę Nairobyje: teisingesnė tvarka nėra utopija


Per paskutinįjį oficialų ketvirtadienio susitikimą popiežius turėjo galimybę kreiptis į Nairobyje esančius Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus bei darbuotojus. Kenijoje yra per 20 tarptautinių organizacijų biurų, tarp kurių – JT Aplinkos ir Gyvenamos vietos programos. Šventąjį Tėvą pasitiko ir pasveikino generalinio biuro vadovė Sahle Work Zewde, kuri jo paprašė pasodinti medelį greta esančiame parke.

Vėliau, kreipdamasis į plačią auditoriją JT centrinės būstinės Nairobyje salėje, popiežius Pranciškus pasakė, kad jis mielai sutiko atlikti šį paprastą ir simbolinį veiksmą, reikšmingą daugeliui kultūrų. Medžio pasodinimas yra tarsi kvietimas priešintis miškų naikinimui ir žemės dykumėjimui, atsakingai elgtis su aplinka – tokia ir Afrikoje esančių tarptautinių organizacijų misija, dirbant su vyriausybėmis, reikalui esant naudojant teisėtas spaudimo priemones. Sodindami medelį taipogi tarsi išreiškiame viltį, jog galime pakeisti tas neteisingumo ir aplinkos degradavimo situacijas, kuriose patys kenčiame.

Popiežius Pranciškus dar kartą priminė netrukus Paryžiuje prasidėsiančią svarbią konferenciją apie klimatą, kurioje bus sprendžiamos aplinkos problemos.

Būtų liūdna ir, drįsčiau pasakyti, katastrofiška, jei privatūs interesai paimtų viršų prieš bendrąjį gėrį ir pradėtų manipuliuoti informacija, kad apsaugotų savo projektus, - nedviprasmiškai pasakė Šventasis Tėvas. Pasak jo, atsidūrėme prieš alternatyvą – gerinti ar bloginti aplinką. Naudinga bet kokia, maža ir didelė iniciatyva aplinkos labui ir, dar kartą pabrėžė popiežius, neturtingiausiųjų labui. Sunku įsivaizduoti, kaip aplinkos krizė  gali būti išspręsta nesprendžiant skurdo problemos. Popiežius palinkėjo, kad Paryžiaus konferencijoje būtų pradėta kurti nauja pasaulinė energetinė sistema, politinėms ir ekonominėms jėgoms įsipareigojant ištaisyti dabartinio vystymosi modelio trūkumus. Tegu Paryžiuje būna pasiektas realus ir aiškus susitarimas, daugiau už tik sąžinių nuraminimui skirtas žodines deklaracijas. Kad susitarimas iš tiesų veiktų, jis turi būti ne vien apie aplinką, bet ir apie solidarumą, teisingumą, lygybę. Geras ženklas yra tai, kad palengva ir ne be sunkumų vis daugiau žmonių ir šalių pradeda suvokti, kad planeta iš tiesų yra „bendri namai“, kad priklausome vieni nuo kitų, dalijamės bendra atsakomybę, kad stipresnieji neturi savo interesus primesti silpnesniems. Būtinas yra politikos, mokslo, ekonomikos, pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Žinome, kad taip, kaip žmogus gali degraduoti iki kraštutinumo, taip gali ir viršyti savo ribas dėl bendro gėrio. Politikos ir ekonomikos darbas dėl tautų gėrio, harmonijoje su aplinka nėra utopija, bet realistinė perspektyva, kurios reikia siekti, įsitikinęs popiežius Pranciškus.

Jis dar kartą pabrėžė, kad tai nebus pasiekta dirbant tik viename sektoriuje ar vieno sektoriaus pastangomis. Ne mažiau už politiką ar ekonomiką yra svarbus ugdymas ir formacija, naujų kartų požiūris ir gyvenimo būdas, taip pat, kad nebūtų atmestų ar „nurašytų“ asmenų, pasmerktų įvairioms pavergimo formoms.

Užsimindamas apie  JT Gyvenamosios programos sprendžiamas problemas, Pranciškus paminėjo tas aplinkos degradavimo situacijas, kurios susijusios su chaotišku miestų augimu, patiems miestams tampant vietomis, kuriuose gyvenimas tampa nebepakeliamas, kur suveši įvairios socialinės agresijos formos, tapatybės praradimas, narkotikai. Jis palinkėjo, kad 2016 metais šioms problemoms skirta JT konferencija atrastų sprendimo būdus.

Popiežius užsiminė ir apie už kelių dienų būtent Nairobyje vyksiančią Pasaulinės prekybos organizacijos konferenciją. Nepaisant didelių pastangų, dar nėra sukurta tarptautinė prekybos sistema, kuri būtų lygi ir tarnautų kovoje prieš skurdą ar žmonių marginalizavimą. Prekybiniai santykiai tarp valstybių yra esminė tautų santykių dalis ir gali tiek pasitarnauti, tiek pakenkti aplinkai. Šiuo požiūriu jis palinkėjo, kad būsimoji konferencija nebūtų vien pusiausvyros tarp priešingų interesų ieškojimas, bet ir pastanga dėl bendrų namų, dėl visų žmonių integralaus vystymosi.

Afrika siūlo pasauliui didžiulį gamtos grožį ir turtingumą, už kurį dėkojame Kūrėjui, bet taip pat matome pavojų, kurį kelia visokiausio pobūdžio egoizmas ir skurdas. Būtina kalbėti apie skurde tarpstančią kontrabandą – deimantų ir kitų brangakmenių, retų  ar strateginę vertę turinčių metalų, medienos, gaminių iš gyvūnų, kaip kad dramblio kaulo, dėl kurio naikinami patys drambliai. Tai susiję su politiniu nestabilumu, tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Ir ši situacija yra žmonių bei žemės šauksmas, kuris turi būti išklausytas tarptautinės bendruomenės.

Kalbos pabaigoje Pranciškus pažadėjo Bažnyčios ir savo paramą Jungtinių Tautų Organizacijai, kaip jau sakė Niujorke, siekiant laimingos ir saugios ateities. Tegu Aukščiausiasis palaimina jūsų tautas ir kiekvieną iš jūsų, - palinkėjo popiežius, netrukus grįžęs į Apaštalinės nunciatūros būstinę vakarienei ir nakties poilsiui.  (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.