2015-11-26 12:02:00

Ferenc pápa a kenyai vallásközi találkozón: a vallások segítsék elő a békét


Ferenc pápa csütörtökön kora reggel Nairobiban az apostoli nunciatúrán találkozott a különböző keresztény felekezetek (anglikán, evangélikus, metodista, pünkösdista stb.) és más vallások képviselőivel. A Szentatyát a vallásközi párbeszédért felelős püspök, Peter Kairo köszöntötte, majd az anglikán és a muzulmán közösség képviselői szólaltak föl. Beszédében Ferenc pápa három fő témát érintett: a vallásközi párbeszéd jelentőségét, a Béke Istenében való hit fontosságát, illetve a II. vatikáni zsinat lezárásának ötvenedik évfordulóját.

A vallásközi párbeszéd kötelez

Megállapította, hogy a vallásközi párbeszéd nem luxus, nem egy szabadon választható dolog, hanem lényegbevágó. Olyasvalami, amire a mai, konfliktusoktól és megosztottságtól sebzett világunknak egyre inkább szüksége van. A vallási hiedelmek és azok gyakorlása hatással van az emberre és a világról alkotott felfogására. Megvilágosít, bölcsességgel és szolidaritással gazdagítja a társadalmat, amelyben élünk. Ha gondjainkba vesszük közösségeink lelki fejlődését, ha az igazságra és a vallási hagyományaink szerinti értékek szerint képezzük az emberek elméjét és szívét, akkor áldássá válunk a közösség számára. Egy olyan demokratikus és pluralista társadalomban, mint a kenyai, a vallási vezetők és közösségeik összefogása nagyban szolgálja a közjót.

Kölcsönösen függünk egymástól, össze kell fognunk

A pápa hangsúlyozta, hogy világunkban, amelyet egyre inkább a kölcsönös függés jellemez, nagy szükség van a vallások közötti megértésre, barátságra és együttműködésre, hogy megvédjük az egyének és a népek Istentől kapott méltóságát, valamint jogukat a szabad és boldog életre. A vallások lényegi szerepet játszanak a lelkiismereti nevelésben, abban, hogy a fiatalokat fogékonnyá tegyék a mély lelki értékek iránt. Így jó állampolgárokká válnak, akik egy tisztességes, egységes társadalmat tudnak építeni egy olyan szemlélet szerint, amelyik az emberi személy értékét helyezi előtérbe a hatalommal és az anyagi nyereséggel szemben.

A Béke Istene érintse meg az erőszakosok szívét

Beszéde második fő pontjaként a Szentatya a Béke Istenéről szólt, akinek szolgálata közös meggyőződése a vallásoknak. Isten szent nevét sosem szabad felhasználni a gyűlölet és az erőszak igazolására. A pápa itt utalt a kenyai kegyetlen terrortámadásokra, amelyeket idén követtek el a Westgate Mall bevásárolóközpontban, illetve a Garissa Egyetemen és Manderában. Sajnos túl gyakran fordul elő, hogy a fiatalokat szélsőségessé teszik a vallás nevében, hogy széthúzást és félelmet ébresszenek és szétszaggassák társadalmaink szövetét. Nagyon fontos, hogy úgy ismerjenek minket, mint a béke prófétáit és munkásait, akik arra hívnak másokat, hogy békében, harmóniában és kölcsönös tiszteletben éljenek. Bárcsak a Mindenható megérintené mindazok szívét, akik elkövetik ezt az erőszakot, és megadná békéjét a családoknak és közösségeinknek – fohászkodott Ferenc pápa.

Vallásközi párbeszéd a II. vatikáni zsinat után

A vallásközi találkozón mondott beszéde záró pontjaként a Szentatya a II. vatikáni zsinat lezárásának ötvenedik évfordulójáról szólt. A zsinaton a katolikus egyház elkötelezte magát az ökumenikus és vallásközi párbeszéd mellett, a megértés és a barátság szolgálatára. Ferenc pápa most megerősíti ezt a vállalást, amely abból a meggyőződésből fakad, hogy Isten szeretete egyetemes és hogy az üdvösséget mindenkinek felkínálja. A világ joggal várja azt, hogy a hívők együtt munkálkodjanak a jóakaratú emberekkel az emberi családot sújtó problémák megoldásán. Imádkozzunk, hogy minden ember testvérként tekintsen a másikra, békés egységben különbözőségeikkel együtt és azokon keresztül. Imádkozzunk a békéért! – mondta még a kenyai ökumenikus és vallásközi találkozón a pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.