2015-11-25 17:30:00

Popiežius atvyko į Afriką. Sutikimas Nairobyje


Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Afriką. Iki ateinančios savaitės pirmadienio, lapkričio 30 d., numatoma aplankyti tris šalis – rytinėje Afrikos dalyje esančią Keniją, jos kaimynę Ugandą  ir pačiame žemyno centre esančią Centrinės Afrikos Respubliką.

Trečiadienio rytą išvykęs iš Romos, Kenijos sostinę Nairobį popiežius pasiekė 17 val. vietos laiku (16 Lietuvos laiku). Oro uoste Šventąjį Tėvą pasitiko šalies prezidentas Uhuru Kenyatta, kiti valstybinės valdžios atstovai, Nairobio arkivyskupas kard. John Njue su keliais vyskupais. Po neformalaus pasisveikinimo oro uoste, visi atvyko į prezidento rūmus sostinės centre, kur įvyko iškilminga sutikimo ceremonija su oficialiomis kalbomis, garbės sargyba ir britų paliktu papročiu – patrankų salvėmis. Prezidento rūmuose šia proga buvo susirinkę visi Kenijos vyriausybės nariai ir parlamentai, buvo pakviestas ir šalyje akredituotas diplomatinis korpusas.

Pirmiausia popiežius Pranciškus valandėlę privačiai pasikalbėjo su prezidentu, vėliau jam buvo pristatyta prezidento šeima. Galiausiai didžiulėje palapinėje pastatytoje priešais prezidentūrą, dalyvaujant visiems svečiams, prezidentas oficialiai pasveikino atvykusį Šventąjį Tėvą, o jis savo ruožtu pasakė pirmąją šios savo kelionės kalbą.

Aš tikrai esu labai dėkingas už nuoširdų priėmimą man pirmą kartą atvykus į Afriką, - pradėjo kalbą Pranciškus. Kenija yra jauna ir veržli valstybė, jos visuomenė turtinga savo įvairove, ji stengiasi atlikti svarbų vaidmenį visame regione. Kenija yra pavyzdys, kuriuo seka ir kitos Afrikos valstybės, siekiančios įtvirtinti demokratiją. Jos, kaip Kenija, stengiasi padėti tvirtus tarpusavio pagarbos, dialogo ir bendradarbiavimo pagrindus,  kad jų multietninės visuomenės būtų harmoningos, atviros, teisingos.

Kenija yra jaunų žmonių valstybė, - sakė popiežius ir pridūrė, kad šio vizito metu jis susitiks su šalies jaunimu, kad padrąsins juos su viltimi eiti į ateitį. Jaunimas yra labai brangus kiekvienos šalies resursas. Dėl to reikia saugoti jaunimą, reikia investuoti į jaunimą, reikia padėti jaunimui taip pasirengti ateičiai, kad ji būtų verta tos išminties ir dvasinių vertybių, kurias brangina jų senoliai ir kurios yra tautos siela.

Kenija apdovanota ne tik neparasto grožio kalnais, upėmis, ežerais, giriomis, savanomis ir pusdykumėmis, bet gausiai turi ir įvairių gamtos resursų. Kenijos gyventojai labai brangina visas šias Dievo dovanas ir garsėja didžiule pagarba gamtai. Dėl to visiems gersianti ekologinė krizė turi mumyse ugdyti dėmesingumą žmogaus ir gamtos ryšiams. Mūsų atsakomybė teisingai prižiūrėti ir perduoti būsimoms kartoms visas dovanas, kurias esame gavę. Toks jautrumas yra giliai įsišaknijęs afrikiečių sielose. Šiandieniniame pasaulyje, kuris nesaugo mūsų bendrų namų, bet juos išnaudoja, reikia sutartinai stengtis diegti atsakingus ekonominio vystymosi modelius.

Savo pirmoje kalboje popiežius Pranciškus sakė, kad neįmanomas teisingas naujas žmogaus santykis su gamta be paties žmogaus atsinaujinimo. Dabartinėse mūsų visuomenėse, kamuojamose etninių, religinių ir ekonominių susiskaldymų, visi geros valios žmonės yra pašaukti darbuotis vardan susitaikinimo ir taikos, atleidimo ir širdžių pagijimo, visi turi prisidėti prie demokratijos, darnaus sambūvio ir integracijos, tolerancijos ir pagarbos kūrimo, siekti visų gerovės. Iš patirties gerai žinome, - kalbėjo Pranciškus, - kad smurtas, konfliktai, terorizmas kyla iš baimės, nepasitikėjimo, nevilties, skurdo ir frustracijos.  Dėl to reikia kovoti su šiais taikos ir gerovės priešais be baimės, su tikėjimu didžiosiomis dvasinėmis ir politinėmis vertybėmis, kurios įkvėpė jūsų valstybės gimimą, ir tas vertybes liudijant.

Saugoti ir ugdyti šias vertybes privalote visų pirma jūs, kurie esate atsakingi už savo šalies politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, - sakė Pranciškus, kreipdamasis į Kenijos visuomenės elitą. Jums suteikta didžiulė atsakomybė ir pareiga tarnauti visai Kenijos tautai. Evangelija sako, kad iš to kam daug duota, bus daug pareikalauta. Tad jus drąsinu sąžiningai ir skaidriai darbuotis visų gerovei, ugdyti visos visuomenės solidarumą. Ypatingai jus prašau nuoširdžiai atsiliepti į vargšų poreikius, į jaunimo aspiracijas, rūpintis, kad būtų teisingai naudojami gamtos turtai, kuriais Kūrėjas apdovanojo jūsų šalį. Katalikų bendruomenė yra pasiruošusi prisidėti savo specifiniu indėliu švietimo, karitatyvinės pagalbos ir sveikatos apsaugos srityse.

Baigdamas pirmąją Kenijoje sakytą savo kalbą, popiežius dar kartą dėkojo už nuoširdų priėmimą ir meldė Dievą laiminti visas šeimas, visus šalies gyventojus. Dievas telaimina Keniją. Mungu abariki Kenya! – suahilių, viena oficialių šalies kalbų, pasakė popiežius Pranciškus.

Iškilmingas popiežiaus sutikimas Kenijos prezidentūroje buvo vienintelis oficialus pirmosios vizito dienos programos įvykis. Iš prezidento rūmų popiežius Pranciškus išvyko į nunciatūrą, kuri vizito Kenijoje metu yra jo namai. Nunciatūroje Nairobyje jis nakvos dvi naktis. Nunciatūrose popiežius apsistos ir po Kenijos lankydamasis Ugandoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

Ketvirtadienį Šventojo Tėvo laukia gana intensyvi diena. Rytą, iškart po pusryčių, nunciatūroje jis priims Kenijos Bažnyčių ir kitų religijų atstovus. Ekumeniniame ir tarpreliginiame susitikime dalyvaus kitų krikščioniškų – anglikonų, liuteronų, metodistų, sekmininkų bendruomenių vadovai, kurie kartu su katalikais, sudaro apie 80% visų šalies gyventojų, o taip musulmonų ir tradicinių animistinių tikybų atstovai. Po to Pranciškus nuvyks į Nairobio universitetą ir jo teritorijoje aukos Mišias. Po pietų Nairobio Švč. M. Marijos katalikiško licėjaus patalpose vyks popiežiaus susitikimas vienuolėmis ir vienuoliais, kunigais ir seminaristais. Pavakare popiežius aplankys Nairobyje esančią vieną iš Jungtinių Tautų organizacijos būstinių, susitiks su jos personalu, pasakys kalbą. Kadangi Nairobyje yra įsikūrusios Jungtinių Tautų gamtos apsaugos ir gyvenamos aplinkos programos, popiežiaus kalboje visų pirma bus liečiamos atsakomybės už kūriniją, visų žmonių bendrus namus temos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.