2015-11-25 15:49:00

A pápa beszéde a kenyai hatóságokhoz és a diplomáciai testülethez


Ferenc pápa november 25-én, szerdán délután megérkezett Kenya fővárosába, Nairobiba. Első útja az elnöki palotába vezetett, ahol udvariassági látogatást tett Uhuru Kenyatta államfőnél.

Uhuru Kenyatta 1961-ben született, Kenya története első elnökének, a haza atyjának tekintett államfő fia, az ország egyik legnagyobb hatalommal rendelkező és leggazdagabb családjának sarja. Az Egyesült Államokban végzett közgazdaságtant. A 90-es évek óta részt vesz a politikában. 2002-ben az elnökválasztáson vereséget szenvedett. 2008-ban miniszterelnök-helyettes, majd pénzügyminiszter. A Nemzetközi Büntetőbíróság vádat emelt ellene, mint a 2008-as választások utáni összeütközések felbujtója. Az összecsapásokban több mint ezren életüket vesztették és 600 ezer volt a kitelepítettek száma. 2013-ban köztársasági elnökké választották. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2014 végén visszavonta az emberiség ellen elkövetett bűntények vádját ellene. Házas, három gyermek édesapja.

Az elnöki palota kertjében megtartott találkozón jelen voltak a politikai, a gazdasági és a kulturális élet kiemelkedő képviselői és a diplomáciai testület tagjai.

Kenya egy fiatal és élettel teli nemzet, sokszínűségben gazdag társadalom

Ferenc pápa beszédében rámutatott, hogy Kenya egy fiatal és élettel teli nemzet, sokszínűségben gazdag társadalom, amely jelentős szerepet játszik a régióban. A demokrácia kialakításában szerzett tapasztalataiban osztoznak más afrikai nemzetek is. Mindannyian azon munkálkodnak, hogy a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd és az együttműködés szilárd alapjaira építsék a sok etnikai csoportból álló társadalmat, amely harmonikus, igazságos és befogadó.

A pápa nagy várakozásokkal tekint a fiatalokkal való találkozásra, beszélgetésre. Buzdítást akar nekik adni a jövő iránti reményeik és törekvéseik terén. A fiatalok minden nemzet legnagyobb erőforrásai. Védelmezni kell őket, be kell fektetni az ifjúságba és segítő kezet kell nyújtani nekik. Ez a legjobb módja, hogy biztosítsuk az értékes jövőt, amelyet az időseknek kedves bölcsesség és spirituális értékek jellemeznek. Ezek jelentik ugyanis egy nép szívét és lelkét.

Felelősséggel tartozunk azért, hogy teljességében adjuk át a természet szépségét a jövőbeli nemzedékeknek

A Szentatya kiemelte beszédében az ország gazdagságát természeti erőforrásokban. Elismeréssel szólt a kenyaiak tiszteletéről az Istentől kapott kincsek iránt. Arról ismert a kultúrájuk, hogy megőrzi e kincseket. A súlyos környezeti válság, amely a világot sújtja, arra ösztönöz, hogy nagyobb érzékenységet mutassunk az ember és a természet közötti kapcsolat iránt. Felelősséggel tartozunk azért, hogy teljességében adjuk át a természet szépségét a jövőbeli nemzedékeknek és kötelességünk, hogy igazságosan gazdálkodjunk a kapott ajándékokkal. Ezek az értékek mélyen gyökereznek az afrikai lélekben – mutatott rá a pápa. Egy olyan világban, amely továbbra is inkább kihasználja, minthogy védelmezné közös otthonunkat, ezek az értékek ösztönözzék a nemzeti vezetőket a gazdasági fejlődés felelős modelljeinek előmozdítására.

Legyen elsődleges cél az összetartás és az integráció, a tolerancia és a mások iránti tisztelet megerősítése, valamint a közjó keresése

Valójában komoly kötelék áll fenn a természet védelme és az igazságos és egyenlő társadalmi rend építése között. A természettel való kapcsolatunk megújulására nem kerülhet sor az emberiség megújulása nélkül (vö. Laudato si, 118). Az etnikai, vallási vagy gazdasági megosztottságot megélő társadalmaink miatt minden jóakaratú ember arra kapott meghívást, hogy a kiengesztelődésen, a békén, a megbocsátáson és a sebek begyógyításán munkálkodjon. Egy szilárd demokratikus rend építése során legyen elsődleges cél az összetartás és az integráció, a tolerancia és a mások iránti tisztelet megerősítése, valamint a közjó keresése. A gyakorlat azt mutatja, hogy az erőszak, a konfliktus és a terrorizmus a félelemből, a bizalmatlanságból és a szegénységből, a frusztrációból fakadó elkeseredettségből táplálkozik. A béke és a jólét ellenségei elleni küzdelmet olyan emberek folytassák, akik rettenthetetlenül hisznek a nagy spirituális és politikai értékekben, amelyek a nemzet megszületését ösztönözték és tanúságot is tesznek ezekről.

Az ország vezetői feddhetetlenül és átláthatóan dolgozzanak a közjó érdekében

Az ország politikai, kulturális és gazdasági életének vezetőire van bízva ezeknek az értékeknek az előmozdítása és megőrzése. Ez nagy felelősség, igazi hivatás az egész kenyai társadalom szolgálatában. Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy feddhetetlenül és átláthatóan dolgozzanak a közjó érdekében, segítsék elő a szolidaritás lelkületét az egész társadalomban. Kérte, hogy őszinte aggodalommal forduljanak a szegények szükségletei és a fiatalok törekvései felé. A Teremtő által az országot megáldott természeti és az emberi erőforrásokat pedig igazságosan osszák meg. A katolikus közösség a nevelés és a jótékonysági tevékenység által hozzájárul ehhez.

Végül a Szentatya utalt egy kenyai hagyományra, hogy a kisiskolások fát ültetnek a jólét érdekében. A jövőbe vetett reménynek ez az előkelő jele és az Isten adta növekedésbe vetett bizalom támogassa az ország vezetőinek erőfeszítéseit a szolidaritás, az igazságosság és a béke társadalmának építésében Kenyában és az afrikai kontinensen – zárta beszédét a pápa a hatóságok képviselőivel és a diplomáciai testülettel való találkozása során Nairobiban.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.