2015-11-24 00:00:00

Popiežiaus sveikinimai Kenijai, Ugandai ir Centrinės Afrikos Respublikai


Trečiadienį popiežius Pranciškus pradeda vienuoliktąją savo pontifikato tarptautinę apaštališkąją kelionę, kurios programoje trys Afrikos valstybės – Kenija, Uganda ir Centrinės Afrikos Respublika. Kelionės išvakarėse į lankomų šalių tikinčiųjų bendruomenes Šventasis Tėvas kreipėsi video žiniomis: į Kenijos ir Ugandos katalikus – anglų kalba, į Centrinės Afrikos Respublikos – prancūziškai.

Atvykstu, kaip Evangelijos tarnas, skelbti Jėzaus Kristaus meilę ir jo susitaikinimo, atleidimo ir taikos žinią, - sakoma į Keniją ir Ugandą pasiųstoje žinioje. Savo vizitu noriu sustiprinti katalikų bendruomenės tikėjimą į Dievą ir Evangelijos liudijimą, Evangelijos, kuri mus moko kiekvieno žmogaus orumo ir įsako mums turėti atvirą širdį kitiems žmonėms, ypač kenčiantiems ir vargšams. Noriu susitikti su visais Kenijos ir Ugandos gyventojais ir kiekvienam tarti padrąsinimo žodį. Šiandien visų religijų tikintieji ir visi geros valios žmonės turi vieni kitus suprasti ir gerbti, turi vieni kitiems padėti kaip vienos žmonijos šeimos vaikai. Tikintiesiems visi žmonės yra Dievo vaikai. Popiežius sakė, kad jam labai svarbūs bus susitikimai su jaunimu, kuris yra brangiausias resursas, labiausiai laiduojantis solidarumo, pažangos ir taikos ateitį. Popiežius padėkojo visiems kas dalyvauja jo vizito rengime, kas už jį meldžiasi, visiems meldė Dievo palaimos, džiaugsmo ir ramybės.

Brangūs broliai ir seserys iš Centrinės Afrikos Respublikos, likus kelioms dienoms iki kelionės,  kuri mane atves jus, - sako kitoje video žinioje Pranciškus, - noriu jums išsakyti savo džiaugsmą ir pasveikinti kiekvieną iš jūsų su dideliu nuoširdumu, nepriklausomai nuo etninės kilmės ar religijos. Pirmąjį kartą savo gyvenime aš atkeliausiu į Afrikos kontinentą, tokį gražų savo gamta, žmonėmis ir kultūromis, aš tikiuosi gražių atradimų ir turtinančių susitikimų.

Jūsų brangi šalis jau ilgą laiką patiria prievartą ir nesaugumą, daugeliui iš jūsų tampant nekaltomis aukomis. Mano apsilankymo tikslas yra pirmiausia jums suteikti, Jėzaus vardu, paguodos ir vilties sustiprinimą. Iš visos širdies trokštu, kad mano apsilankymas, vienu ar kitu būdu, prisidėtų prie Jūsų sužeidimų gydymo, atvertų taikingesnę ateitį šaliai ir jos gyventojams.

Šios kelionės tema yra „Persikelkime į kitą krantą“. Ji kviečia jūsų krikščioniškas bendruomenes ryžtingai žvelgti pirmyn ir drąsina kiekvieną atnaujinti ryšį su Dievu ir su broliais, kad kurtumėte teisingesnį ir broliškesnį pasaulį. Su džiaugsmu galėsiu jums inauguruoti, šiek tiek anksčiau, Jubiliejinius gailestingumo metus, kurie kiekvienam bus, kaip tikiuosi, apvaizdiška proga tikram atleidimui gauti ir suteikti, atsinaujinimui meilėje.

Kaip taikos šauklys atvykstu pas jus. Rūpinsiuosi paremti tarpreliginį dialogą drąsinant taikų sugyvenimą jūsų šalyje; žinau, kad tai įmanoma, nes visi esame broliai. Jus prašau melstis už mane. Meldžiu Mergelės Marijos pagalbos ir jums sakau „iki greito“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.