2015-11-24 07:43:00

Paavi lähetti kaksi videosanomaa Afrikkaan.


Paavi on lähettänyt kaksi videosanomaa Afrikan matkansa kynnyksellä. ”Tervehdin teitä ystävyyden nimissä”, aloittaa paavi Keniaan ja Ugandaan osoittamansa viestin. Hän korostaa saapuvansa Afrikkaan ” julistaakseen Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja hänen sovituksen, anteeksiannon ja rauhan sanomaansa. Evankeliumi pyytää meitä avaamaan sydämemme muita kohtaan, erityisesti köyhille ja apuatarvitseville. Toivon kohtaavani kaikki kenialaiset ja ugandalaiset ja voivani tarjota jokaiselle rohkaisevan sanan”.

”Kaikkien uskontojen uskovia ja hyväntahtoisia ihmisiä kehotetaan tällä hetkellä edistämään molemminpuolista ymmärrystä ja kunnioitusta, sekä tukemaan toinen toistaan. Olemme kaikki Jumalan lapsia. Erityinen hetki vierailuni aikana on nuorison kohtaaminen, nuoret ovat tärkein voimavaranne ja lupaavin toivo solidaarisesta, rauhanomaisesta ja kehittyvästä tulevaisuudesta”.

Keski-Afrikan tasavaltaan lähetetyssä videosanomassaan paavi korostaa, että "väkivaltainen epävarma tilanne on kestänyt maassanne jo liian kauan, monet teistä ovat viattomia uhreja. Toivon koko sydämestäni, että vierailuni voisi tavalla tai toisella lieventää kärsimyksiänne ja vaikuttaa myönteisesti rauhallisempaan tulevaisuuteen".

"Haluaisin tukea uskontojen välistà dialogia  ja rohkaista rauhanomaista yhteiselämää maassanne: tiedän tämän olevan mahdollista, olemmehan kaikki veljiä”.

Paavi kehottaa kristilisiä yhteisöjä katsomaan päättäväisesti eteenpäin ja rohkaisee jokaista uudistamaan suhteensa Jumalaan ja veljiin, jotta olisi mahdollista rakentaa oikeudenmukaisempi ja veljellisempi maailma.

”Minulla on ilo avata teille hiukan etukäteen Laupeuden riemuvuosi, minkä toivon olevan jokaiselle tilaisuus todelliseen anteeksiantoon”.
All the contents on this site are copyrighted ©.