2015-11-23 14:48:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Krisztus király itt a földön is, de más módon


Ferenc pápa az évközi időszak utolsó vasárnapján a Szent Péter téren tartott Úrangyala imádság során Krisztus evilági királyságáról elmélkedett. A terrorveszély miatt a résztvevőket ezúttal ellenőrző pontokon keresztül engedték be a térre, amit a zarándokok és turisták türelmesen tudomásul vettek saját biztonságuk érdekében.

Krisztus királysága igazságosság békesség és öröm

Ferenc pápa beszédében utalt János evangéliumára, amelyben Jézus Pilátus előtt kijelenti, hogy az „ő királysága nem ebből a világból való” (Jn 18,36). „Ez azonban nem azt jelenti, hogy Krisztus egy másik világ királya, hanem hogy ő más módon király, jóllehet királysága itt van ebben a világban. Két logika, két gondolkodásmód szembenállásáról van szó – emelte ki a pápa. Evilág logikája a becsvágyra, a versengésre, a fegyveres félelemkeltésre, a zsarolásra és a tudat manipulálására épül. Az evangéliumi logika, vagyis Jézus gondolkodásmódja ellenben az alázatban, az önzetlenségben ölt testet és csendben fogalmazódik meg, de az igazság hatékony erejével. Amíg evilág uralmai hatalomra, vetélkedésre és elnyomásra támaszkodnak, addig Krisztus királysága igazságosság, békesség és öröm”.

A kereszt látszólagos kudarca valójában a bűn csődje

„Mikor nyilvánult meg Krisztus királysága?” – kérdezte a pápa.  „A kereszt eseményében!” - válaszolta. „Aki Krisztus keresztjére néz, nem tudja nem meglátni benne a szeretet meglepő önzetlenségét. Az ellenevetésre, hogy ez tudniillik kudarc, a válasz: Ez valóban kudarc, a bűn csődje. Ám az emberi versengés kudarcában ott látjuk a Kereszt diadalát, ami a szeretet önzetlensége. A hatalom és az erő a keresztény ember számára hivatkozást jelent a kereszt hatalmára és Jézus szeretetének az erejére. Ez a szeretet erős és teljes marad, még az elutasítás ellenére is”- hangsúlyozta a pápa.

Értem adta oda az életét

„A Kálvárián a járókelők és a nép vezetői  kinevetik a keresztre szegezett Jézust és kikezdik: „Mentsd meg magad és szállj le a keresztről! Paradox módon éppen ebben a szidalmazásban rejlik Jézus igazsága. Ha leszállt volna a keresztről, engedett volna evilág fejedelme kísértésének, mert nem tudja megmenteni magát úgy, hogy megváltson másokat. Ellenben odaadta az életét mindannyiunkért. Értem adta az életét” – és ismétlésképpen azt kérte a pápa mindenkitől, hogy mondja magában: „Értem adta oda az életét”.

Jézus országának az ereje a szeretet  

„A megfeszített gonosztevők jól megértették ezt, ahogy a jobb lator kérleli Jézust: „Jézus, emlékezzél rám, amikor belépsz az országodba”. Igen, ez a bűnös, romlott ember, aki oly sok szörnyűséget művelt az életében, meglátja Jézus magatartásában, Jézus szelídségében a szeretetet. Mert ez Jézus országának az ereje: a szeretet”. Ferenc pápa arra szólította fel a téren összegyűlt híveket, hogy mondják vele együtt: „Jézus, emlékezzél rám, amikor belépsz az országodba”. Kérjük ezt Jézustól – folytatta – amikor gyengének, bűnösnek, kudarcosnak érezzük magunkat: Te, aki ott vagy, emlékezzél rám! A mai világ megannyi szenvedésével és testi sebeivel szemben kérjük Szűz Mária segítségét, hogy segítsen bennünket Jézus királyunk követésében, amikor jelenvalóvá tesszük az ő országát a gyengédség, a megértés és az irgalom keresztjeivel.

Imádkozzatok, hogy látogatásom a közelség és a szeretet jele legyen a kedves afrikai testvéreim számára

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Barcelonában szombaton boldoggá avatták Federico da Berga-t huszonöt vértanú társával együtt, akik kapucinus szerzetesként és jelöltként, világi társaikkal együtt a múlt század kegyetlen keresztényüldözése során életük feláldozásával tettek tanúságot a Krisztusba vetett hitükről. A különféle csoportok köszöntése után a számos kórushoz fordult, akik Szent Cecíliát, a szent ének és zene védőszentjét ünnepelték. Ferenc pápa arra kérte őket, hogy az áldás „után hallassák a hangjukat, hiszen szépen énekelnek”!

Végül a pápa a közeli afrikai útjáról szólt és „imádságot kért tőlük, hogy látogatása valóban a közelség és a szeretet jele legyen neki és a kedves afrikai testvérei számára”, majd a Szűzanya „áldását kérte a szeretett népek számára, hogy legyen ott béke és felvirágzás”.  (vl)      
All the contents on this site are copyrighted ©.