2015-11-20 17:25:00

Ryto Mišios: Prašykime malonės nesupasaulėti, nedegraduoti


Pentadienio Mišių pirmasis skaitinys iš Antrosios Makabėjų knygos kalba apie helenistų išniekintos Jeruzalės šventyklos išvalymą ir atšventinimą; Evangelijoje matome Jėzų, išvarantį prekiautojus iš šventyklos. Apie šiuos du momentus – Dievo šventyklos suteršimą ir jos išvalymą – popiežius Pranciškus kalbėjo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų ryto Mišių homilijoje.

Šventyklos vadovai, aukštieji kunigai, Įstatymo aiškintojai, sako Evangelija, buvo pakeitę pirmykštę tvarką. Buvo prasidėjęs degradavimas ir šventykla prarado šventumą. Jie suteršė šventyklą. Jeruzalės šventykla yra Bažnyčios ikona. Bažnyčia visada bus gundoma, jai visada grės supasaulėjimo ir galios pagundos; tos galios, kuri nesuderinama su Kristaus valia. Jėzaus žodžiai labai griežti. Jis nesako: „taip nesielkite“ ar  „darykite tai lauke“, bet sako: „jūs šventyklą pavertėte plėšikų lindyne“. Jei ir Bažnyčioje vyksta toks degradavimo procesas, labai liūdnai viskas baigiasi. Labai liūdnai!

Bažnyčiai visada gresia sugedimo pagunda, - tęsė popiežius. Bažnyčiai gresia pagunda būti ištikimai ne Viešpačiui Jėzui, taikos, džiaugsmo, išganymo Viešpačiui, bet prisirišti prie pinigų ir galios. Apie tai kalba šios dienos Evangelija. Šitie aukštieji kunigai ir Įstatymo žinovai, užmiršę tikrąją dvasią, prisirišo prie pinigų ir galios. Norėdami pasiteisinti, įrodyti savo teisumą ir gerumą, jie Viešpaties laisvės dvasią pakeitė griežtumu. Dėl to Jėzus Evangelijoje kalbėdamas apie šį griežtumą, vadina jį veidmainyste. Jie prarado Dievo sampratą, prarado sugebėjimą džiaugtis ir šlovinti. Nemokėjo šlovinti Dievo, nes buvo prisirišę prie pinigų ir valdžios.

Popiežius atkreipė dėmesį į tai, jog Jėzus iš šventyklos išvarė ne kunigus ir Įstatymo aiškintojus, bet prekiautojus, šventyklos „verslininkus“. Kas vienus siejo su kitais? „Šventas kyšis“. Prekiautojai jiems atsilygindavo ir jie garbino pinigą. Pinigas jiems buvo šventas. Evangelija labai griežtai juos smerkia. Jėzaus galia buvo jo žodžiai, pavyzdys ir meilė. Kur yra Jėzaus, ten nėra vietos pasaulio dvasiai, nėra vietos sugedimui. Tokia turi būti mūsų kova, tokia turi būti kasdieninė Bažnyčios kova: visada Jėzus, visada su Jėzumi, visada klausyti Jėzaus žodžių, niekada neieškoti prieglobsčio pas kitą šeimininką. Jėzus aiškiai sako, kad neįmanoma tarnauti dviem šeimininkams: turime rinktis Dievą arba turtus Dievą arba galią.

Melskimės už Bažnyčią, - sakė Pranciškus baigdamas homiliją. Atsiminkime mūsų dienų kankinius, kurie kenčia ir miršta nepasiduodami supasaulėjimo, vienodumo dvasiai, neišduodami tikėjimo. Šiandien turime daugiau kankinių negu pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais. Pamąstykime apie tai. Prašykime malonės niekada nepasiduoti degradavimui, supasaulėjimo, tarnavimo galiai ir pinigams pagundai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.