2015-11-19 16:39:00

Vokiečių vyskupai Romoje: ko iš jų laukia Popiežius?


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, didžiąją dalį priešpiečio paskyrė Vokietijos katalikų ganytojams. Iš viso 67 Vokietijos vyskupai šiomis dienomis Romoje dalyvauja vizito „Ad Limina“ susitikimuose su popiežiaus bendradarbiais kurijoje, iškilmingai koncelebruoja didžiosiose Romos bazilikose, prie apaštalų kapų. Ketvirtadienį Šventasis Tėvas susitiko su keturiomis dešimtimis vyskupų, įskaitant kai kuriuos vokiečių kardinolus, tarp jų Kardinolų patarėjų komandos narį iš Miuncheno kardinolą Reinhardą Marxą, kuris šiuo metu taip pat yra Vokietijos vyskupų konferencijos ir Europos episkopatų komisijos pirmininkas ir vieną iš vyriausių Vokietijos ganytojų pagal tarnystės metus, Mainco vyskupą kardinolą Karlą Lehmanną. Be dešimčių kitų vyskupų su popiežiumi ketvirtadienį susitiko neseniai pastoracines pareigas pradėjęs eiti Vokietijos sostinės Berlyno arkivyskupas Heiner Koch.

Likusieji vyskupai su popiežiumi susitiks penktadienį. Tarp jų, Kelno arkivyskupas kardinolas Rainer Maria Woelki, kuris savo diecezijos katalikiško radijo internetinės svetainės redakcijai „domradio.de“ papasakojo apie vyskupų ir popiežiaus lūkesčius sudėtus į vizitą. Jis beje, priminė kardinolas, yra pirmas Vokiečių „Ad limina“ po devynerių metų.

Popiežius mūsų paprašė nesakyti oficialių sveikinimo kalbų, nes nori dalytis mintimis ir išklausyti, ką vyskupai nori papasakoti, o tada ir jis su mumis pasidalys mintimis. Per praėjusius devynerius metus netrūko nuoširdaus dalinės Bažnyčios Vokietijoje kontakto su Vatikanu, niekuomet netrūksta pokalbiams temų, tačiau dabar keliame esmines temas, didžiuosius iššūkius, kuriuos Bažnyčia Vokietijoje nuolat sprendžia, o dabar dar kartą sužinos koks Romos požiūris, pasakojo Kelno kardinolas Woelki.

Romos dikasterijose popiežiaus bendradarbiai sužinos apie didžiuosius Bažnyčios Vokietijoje rūpesčius: visų pirma dėl kunigų ir tikinčiųjų skaičiaus mažėjimo. Daug naujagimių Vokietijoje nebekrikštijami. Sekuliarizacija toliau šuoliuoja pirmyn. Tačiau yra ir specifinių klausimų, kaip aukštųjų mokyklų teisinė padėtis ir kunigų ugdymas Vokietijoje. Yra esminių skirtumų palyginus su kitais kraštais kaip Prancūzija, Lenkija, arba Lotynų Amerikos ir Azijos šalys. Todėl atsakymai tegali būti atitinkantys vokiečių situaciją, samprotavo didžiausios Vokietijos arkivyskupijos ganytojas.

Jis patikino, kad pokalbiuose pagalbos pabėgėliams tema užima svarbią vietą. Apie tai jau daug buvo tartasi susitikimuose su dikasterijomis, atsakingomis už tarpreliginį dialogą ir migrantus, taip pat „Cor Unum“ (Vienos širdies ) taryboje, kuri popiežiaus vardu vykdo labdarą visur pasaulyje. Kardinolas Rainer Marija Woelki, Kelno arkivyskupas, pridūrė esąs tikras, kad pagalbos pabėgėliams tema iškils penktadienį jo grupės susitikime su popiežiumi Pranciškumi. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.