2015-11-19 16:47:00

Popiežius: Atmetimo kultūra yra nekrikščioniška


Lapkričio 19-21 dienomis Vatikane vyksta Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos trisdešimtoji tarptautinės konferencija, kurioje šiemet kalbama apie lotynišku žodžiu „salus“ apsibrėžiamą tikrovę pagarbos žmogaus asmens orumui ir gamtai kontekste. Žodis „salus“ visų pirma reiškia sveikatą, bet tai pat išsigelbėjimą, saugumą ir išganymą. Konferencijoje prisimenama tai pat šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika „Evangelium vitae“, nuo kurios paskelbimo šiemet sukako 20 metų. Konferencijos dalyvius – daugiau kaip penkis šimtų žmonių – ketvirtadienį priėmė popiežius Pranciškus.

Prisimindamas šiemet minimas enciklikos „Evangelium vitae“ paskelbimo dvidešimtąsias metines, popiežius sakė, kad šiame šventojo Jono Pauliaus II dokumente matome pagrindines atvirumo kultūrą grindžiančias vertybes: priėmimą, atjautą, supratimą, atleidimą. Tai ir bruožai, kuriuos atpažįstame Jėzaus asmenyje, kai jis su meile pasilenkdavo prie sergančiųjų ir nusidėjėlių, buvo dėmesingas svetimšaliams. Atmetimo ir atstūmimo kultūra, - pabrėžė Pranciškus, - neturi nieko bendra su Jėzaus mokymu ir jo paliktu pavyzdžiu; atmetimo ir atstūmimo kultūra yra nekrikščioniška. Tikras krikščionis yra dėmesingas kitam žmogui, taip pat ir priešui. Tikras krikščionis neskirsto žmonių pagal jų naudingumą. Tikras krikščionis stengiasi būti artimas kiekvienam žmogui. Kartu tai reiškia ir sugebėjimą girdėti iš viso pasaulio kylantį engiamųjų, atstumtųjų, sergančiųjų ir kenčiančiųjų balsą. Popiežius paminėjo ir jau beveik priartėjusį Gailestingumo jubiliejų, linkėdamas, kad jis lavintų mūsų širdžių jautrumą tam iš viso pasaulio kylančiam pagalbos šauksmui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.