2015-11-19 15:54:00

Ferenc pápa: A közelség kultúrája túllép a kiselejtezés kultúráján


A másik emberhez való közelállás túllép minden nemzetiségen, társadalmi osztályon és valláson – mondta a pápa. November 19-én, csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az Egészségügy Pápai Tanácsa 30. nemzetközi konferenciájának 550 résztvevőjét. A tanácskozás témája: A „salus” (egészség) illetve az ember és a föld szolgálatában álló befogadás kultúrája. Ferenc pápa elítélte a társadalmat, amely kiselejtezi a nem hatékony embereket, és a „vágyak orvosságát” is, amely minden áron a tökéletességet keresi.

A pápa emlékeztetett Szent II. János Pál Evangelium vitae k. enciklikája 20 évvel ezelőtti közzétételére és az ebben található ún. „salus” kultúrájának előmozdítására. Ez az élet tiszteletben tartását jelenti, amely egyébként hiányt szenved a befogadásban, az együttérzésben, a megértésben és a megbocsátásban, és amely a testben és lélekben szenvedőkről való gondoskodásban valósul meg.

A közelállás minden határon túllép

A szentév közeledtével a pápa mindenkit arra hívott, hogy váljon az irgalmasság csatornájává és tanúságtevőjévé. A nemzetközi konferencia résztvevőinek kijelölte a betegek, az elítéltek, az ördögtől megszállottak, a kirekesztettek, a szegények és az idegenek iránti közelség modelljét. Ma a kiselejtezés kultúrájában elutasítják ezeket a személyeket, félreteszik őket. Nem számítanak! Mit jelent tehát ez? – tette fel a kérdést a pápa. Azt, hogy a kiselejtezés kultúrája nem Jézustól való! Nem keresztény! A másik emberhez való komoly és nem színlelt közelállás, az, hogy hozzám tartozónak érzem és az ellenséget is testvérként hozzám tartozónak tekintem, túllép minden nemzetiség, társadalmi osztály és vallás korlátján, ahogy az irgalmas szamaritánus evangéliumi példája tanítja.

Mondjunk nemet a kiselejtezés kultúrájára és a vágyak orvosságára

Az emberi közelség túllép a gazdag és a szegény országokban uralkodó kiselejtezés kultúráján, amely a társadalmi és gazdasági hasznosság kritériumai szerint értékeli az embert. A kiselejtezés mentalitása kapcsolódik az ún. vágyak orvosságához. A gazdag országokban egyre elterjedtebb az a szokás, hogy minden áron keresik a fizikai tökéletességet az örök ifjúság illúziójában. Olyan szokás ez, amely a nem hatékony, a terhet jelentő és zavaró, vagy az egyszerűen csúnya emberek kiselejtezésére és a kirekesztésére ösztönöz.

Szoros összefüggés van az egészség és a teremtett világ iránti felelősség között

Valaki mellé, közelébe állni annyit jelent, hogy felvállaljuk a felelősséget a teremtett világ, közös otthonunk iránt is és az emberi méltóságért felhangzó kiáltás szócsövévé válunk, amely elsősorban a legszegényebbektől és a kirekesztettektől érkezik. A környezeti tényezők és az egészség szorosan összefüggnek, ha a ritka betegségekre is gondolunk. Ferenc pápa arra buzdította a konferencia résztvevőit, hogy mindig tartsák szem előtt munkájuk során azoknak a népeknek a valóságát, amelyek leginkább szenvednek a környezeti pusztulás okozta károk miatt, hiszen ezek gyakran súlyosan és állandó jelleggel hatnak az egészségre.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.