2015-11-18 17:21:00

Vatikanas ruošiasi Šventųjų Durų atidarymui


Prasidėjo pasirengimai Vatikano bazilikos Šventųjų Durų atidarymui. Jas atidarys popiežius Pranciškus gruodžio 8-ąją. Durų atidarymo ceremonija ir ypatingųjų Šventųjų Gailestingumo Metų pradžios Mišios įvyks gruodžio 8-sios rytą. Mišių pradžia 9.30 val. Romos laiku.

Antradienio, lapkričio 17-sios pavakare, pasibaigus Šv. Petro bazilikos dedikavimo liturginio minėjimo pirmiesiems Mišparams, įvyko bazilikos Šventųjų durų ir jų dokumentų patikrinimo („Recognitio“) ceremonija. Bazilikos arkikunigas kardinolas Angelo Comastri vadovavo procesijai iki Šventųjų durų ir maldai prie jų, po to keturi darbininkai su kūjais nugriovė iš šventovės vidaus duris dengiantį mūrą ir ištraukė geležinę skrynią, įmūrytą užbaigiant didįjį 2000 metų jubiliejų. Skrynioje saugojami Šventųjų durų raktai ir rankenos, durų uždarymo aktas ir praėjusio jubiliejaus medaliai. Ceremonijos dalyviai kapitulos salėje stebėjo kaip atidaroma skrynia, panaudojant suvirinimo aparato liepsną. Ceremonijoje dalyvavęs Popiežiaus liturginių apeigų vadovas mons. Guido Marini perėmė visus „Recognitio“ dokumentus ir kitus skrynioje buvusius daiktus. Dalyvavo ir arkivyskupas Salvatore Fisichella, Naujojo evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas, kuris Šventojo Tėvo pavedimu vadovauja būsimo Gailestingumo jubiliejaus ruošai.

Tą patį sekmadienį, kai bus atvertos Šv. Petro bazilikos Šventosios durys, gruodžio 8-ąją, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo liturginės iškilmės popietę, popiežius Pranciškus apsilankys Romos istoriniame centre, Ispanijos aikštėje (Piazza di Spagna), prie paminklinės kolonos Nekaltojo Prasidėjimo Mergelės Marijos garbei ir prie jos sukalbės maldą. Popiežiaus laukiama Ispanijos aikštėje 16 val. Romos laiku.

Gruodžio 13 dieną, Trečiąjį Advento sekmadienį, kuris tradiciškai vadinamas „Džiūgaukite“, Šventosios Durys bus atvertos visų vyskupijų katedrose visame pasaulyje ir tam tikslui paskirtose jubiliejinėse šventovėse. Romos mieste tą dieną bus atidarytos dar dviejų Popiežiškųjų bazilikų  Šventosios durys: Šv. Jono Laterano ir Šv. Pauliaus už Mūrų. Popiežius Pranciškus atidarys savo katedros, Laterano bazilikos, Šventąsias Duris ir joje aukos Trečiojo Advento sekmadienio Šv. Mišias. Apeigos Romos katedroje prasidės 9.30 val. Romos laiku. Popiežiškosios Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje Šventąsias Duris atidarys tos šventovės arkikunigas kardinolas James Harvey. Apeigos toje bazilikoje prasidės 10.30 val. Romos laiku.

Paskutiniąsias iš Romos patriarchalinių bazilikų Šventąsias Duris, Marijos Didžiojoje bazilikoje, popiežius Pranciškus atidarys sausio 1-ąją, Marijos, Dievo Gimdytojos liturginės iškilmės pavakare. Mišios Marijos Didžiojoje bazilikoje ir Šventųjų durų atidarymo apeigos prasidės 17 val. Romos laiku. Tos pačios dienos rytą popiežius aukos Marijos, Dievo Gimdytojos liturginės iškilmės ir Pasaulinės taikos dienos Mišias Vatikano bazilikoje.

Šiemet popiežius Pranciškus Kalėdas ir Kalėdų aštuondienį švęs prie atvertų Šventųjų Gailestingumo durų. Pagal šių metų Kalėdų liturginį kalendorių, Viešpaties užgimimo vigilijos arba nakties Mišios švenčiamos ketvirtadienio vakarą. Popiežiaus apeigos Vatikane bazilikoje prasidės 21.30 val. Romos laiku. Viešpaties Kalėdų, gruodžio 25-sios, vidudienį popiežius suteiks iškilmingą palaiminą „Miestui ir Pasauliui“ („Urbi et Orbi“). Kalėdų Oktavos sekmadienį, Šventosios Šeimos, Jėzaus, Marijos ir Juozapo liturginės šventės Mišias gruodžio 27-ąją, popiežius aukos už visas pasaulio šeimas. Jos prasidės 10 val. Romos laiku. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.