2015-11-18 17:14:00

Artimųjų Rytų Bažnyčių vyskupai pasmerkė teroristinius išpuolius Paryžiuje ir Beirute


Libano katalikų patriarchų ir vyskupų asamblėja paviešino komunikate savo metinės sesijos darbų, įvykusių lapkričio 9-14 dienomis, išvadas. Paskutiniajame komunikato skyriuje apie regiono geopolitikos situaciją katalikų ganytojai pristatė neraminančią išvadą: regiono valstybės daugiau nebegali užtikrinti saugumo. Anot Libano katalikų patriarchų ir vyskupų asamblėjos, regiono saugumo klausimai jau yra tapę tarptautinės bendruomenės atsakomybe.

Priminsime, kad Libano sostinė Beirutas lapkričio 12 dieną, dieną prieš teroristines atakas Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, stipriai nukentėjo nuo islamistų teroristinio išpuolio, surengto vadinamosios „Islamo valstybės“ savižudžių sprogdintojų, kurio metu per du sprogdinimus žuvo mažiausiai 37 žmonės ir buvo sužeista per šimtą aštuoniasdešimt žmonių. Teroristinės atakos sukrėstas Beirutas po galingų sprogdinimų sužinojo apie didvyrišką pasiaukojimą trijų vaikų šeimos tėvo Adel Termos, kuris metėsi ant vieno iš dviejų užtaisų, galimai išgelbėdamas per šimtą nekaltų žmonių. Sprogimai įvyko pietiniame Beiruto kvartale Bourji el-Barajneh, kuris yra pakelyje iš Beiruto Rafic Hariri tarptautinio oro uosto ir Beiruto senamiesčio.

Libano ganytojai aptarinėjo katalikų Bažnyčių Libane pastoracinį bendradarbiavimą, tačiau asamblėjos darbuose vyravo susirūpinimas geopolitinėms permainoms ir pasibaisėtinomis žiniomis apie teroristines atakas Paryžiuje, Beirute, už kurias atsakomybę prisiėmė vadinamoji „Islamo valstybė“ ir kurias ganytojai griežtai pasmerkė.

Asamblėjos baigiamajame dokumente Libano katalikų ganytojai kreipiasi į tarptautinę bendruomenę prašydami sustabdyti karą ir atverti kelią taikingam konfliktų sprendimui, gerbiant tarptautinę teisę, užtikrinant tautų ir valstybių teises, laiduojant jų teritorinį vientisumą. Libano maronitų patriarchas kardinolas Bechara Rai asamblėjos uždarymo Mišiose pasmerkė teroristines atakas Beirute ir Paryžiuje, drauge apgailestavo, jog kai kurios valstybės morališkai ir finansiškai remia teroristines grupes. Anot kardinolo, stebina kai kurių regiono valstybių veidmainystė, palaikant ryšius su įtartinomis ekstremistinėmis smurtaujančiomis islamistinėmis grupėmis.

Tokie patys rūpesčiai vyravo taip pat Šventosios Žemės katalikų vyskupų ordinarų asamblėjoje. Ganytojai pareiškė užuojautą dėl atakų Paryžiuje ir Beirute, pasmerkė kovos su terorizmu dvilypiškumą kviesdami vieningai priešintis visam, kas gimdo šias apraiškas: priespaudą, neapykantą, vienpusį ugdymą ir fanatizmą. Šventosios Žemės katalikų vyskupai įsitikinę, kad reikia vieningai, visų kraštų ir visų tikėjimų išpažinėjams priešintis smurtui, beatodairiškai smogiančiam viskam ir visiems. Priešingu atveju jis anksčiau ar vėliau smogs taip pat ir mums. Komunikatą Šventosios Žemės ganytojai užbaigė malda į Visagalį taip pat už teroro šauklius, kad jie atsiverstų ir gailėtųsi dėl to, ką padarė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.