2015-11-16 16:41:00

Popiežius aplankė Romos liuteronų bendruomenę


Sekmadienio pavakare popiežius Pranciškus aplankė Romos liuteronų parapiją. Valandėlę pabendravo su bendruomenės nariais, atsakinėjo į jų klausimus, kartu su jais meldėsi ir po Evangelijos skaitinio pasakė trumpą kalbą.

Susitikimo su Romos liuteronų bendruomene metu dar kartą sugrįžta prie tragiškų įvykių Paryžiuje. Pasak Pranciškaus, uždara žmogaus širdis yra viso blogio priežastis. O šiuo atveju paradoksaliai matome širdis, užsidariusias Dievo vardu. Klausiamas kodėl katalikai ir liuteronai negali kartu švęsti Eucharistijos, Pranciškus sakė, kad turime tvirto bendrą pagrindą – krikštą. Juo remiantis vyksta mūsų dialogas. Jei turime tą patį krikštą ir tą patį tikėjimą, turime eiti kartu pirmyn.

Po to, komentuodamas ekumeninės maldos metu skaitytą Evangeliją, popiežius sakė, kad per paskutinįjį teismą Jėzus mūsų neklaus ar mokėmės katekizmo, ar dalyvavome Mišiose, bet klaus koks buvo mūsų santykis su vargšais, ar jiems padėjome, ar tarnavome. Jis pats, būdamas Dievas, nusižemino priimdamas tarno išvaizdą. Jis mums duoda pavyzdį kaip tarnauti, atjausti, dalintis su kitu žmogumi konkrečioje gyvenimo tikrovėje. Kristaus mums rodomas tarnavimo kelias tai ir pavyzdys katalikų ir liuteronų ekumeniniam dialogui. Mūsų tarpusavio santykiuose būta bjaurių momentų, persekiojimų, gyvų sudegintų žmonių. Turime prašyti už tai atleidimo. Turime prašyti atleidimo už nevienybės skandalą, už papiktinimą. Turime prašyti malonės, kad taptume Viešpaties sutaikinta įvairove. Galiausiai popiežius paprašė liuteronus ekumeniškai palydėti katalikus Gailestingumo jubiliejaus metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.