2015-11-15 13:15:00

Popiežius: Smurtas Dievo vardu – piktžodžiavimas


Sekmadienio vidudienį, po kartu su dešimtimis tūkstančių Šv. Petro aikštėje buvusių maldininkų kalbėtos Viešpaties Angelo maldos, popiežius Pranciškus dar kartą padrąsinimo ir paguodos žodžiais kreipėsi į Paryžiuje žuvusiųjų artimuosius ir visus penktadienio vakaro išpuolių sukrėstus žmones.

Trokštu išreikšti mano skausmą dėl teroristinių išpuolių įvykusių Paryžiuje penktadienio vakarą. Prancūzijoje liejosi kraujas, žuvo daug žmonių. Prancūzijos Respublikos Prezidentui ir visiems piliečiams reiškiu brolišką užuojautą. Esu artimas gyvybės netekusiųjų artimiesiems ir sužeistiesiems.

Toks barbariškumas pribloškia ir verčia klausti kaip gi gali žmogus sumanyti ir įvykdyti šias baisybes, sukrėtusias ne tik Prancūziją, bet visą pasaulį. Šių veiksmų akivaizdoje turime ryžtingai smerkti neapsakomą žmogaus asmens orumo įžeidimą. Noriu iš visų jėgų pakartoti, kad žmonijos problemų neišspręs smurtas ir neapykanta, ir kad Dievo vardo naudojimas jiems pateisinti yra piktžodžiavimas.

Kviečiu jus melstis kartu su manimi: paveskime Dievo gailestingumui šios tragedijos aukas. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina, teįkvepia mums išminties ir tesužadina širdyse pasiryžimą siekti taikos. Ją prašykime ginti ir globoti brangią Prancūziją – Pirmąją Bažnyčios dukrą, Europą ir visą pasaulį.

Popiežius Pranciškus paprašė visų buvusių aikštėje tyliai minutę pasimelsti ir po to visi kartu sukalbėjo „Sveika Marija“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.