2015-11-14 15:40:00

„Išpuoliai Paryžiuje tai išpuolis prieš visus žmones ir visą Europą“


Esame giliai sukrėsti, reiškiame užuojautą ir solidarumą Paryžiaus žudynių aukoms ir visai Europai. Terorizmas yra tokia ideologija, kuri negaili nieko. Sirų tauta labai gerai supranta neraminančią situaciją, kurioje šiandien atsidūrė europiečiai, - rašo Alepo Lotynų apeigų apaštališkasis vikaras vyskupas Georges Abou Khazen, pažymėdamas, kad sirai jau metų metus gyvena žudynių ir baimės akivaizdoje.  Todėl reikia atrasti vienybę, ir ypač nustoti teikti finansavimą, ginklus teroristų grupėms, kurios veikia Artimuosiuose Rytuose, o dabar jau ir Europoje, -  Alepo vikaras pabrėžia pranešime, nusiųstame agentūrai „Fides“ apie teroristines atakas Paryžiuje, kurių metu nužudyti mažiausiai 127 žmonės ir keli šimtai sužeistų. Vyskupas pastebi, kad terorizmas tai monstras, kurio nesukontroliuosi, mirties ideologija, kuri nesiskaito su niekuo, žudo visur ir visada. Vyskupas priminė, jog teroristines grupes tokias kaip Islamo valstybė finansuoja, ginkluoja didėlės įtakingos grupės vien dėl ekonominių ir politinių interesų. Kas jas palaiko? Todėl reikia rasti ryžtingai ir vieningai kovoti su terorizmu, - pastebi Alepo apaštališkasis vikaras.

Dėl išpuolių Paryžiuje bendrą pareiškimą parengė Vokietijos vyskupų konferencija ir Vokietijos Evangelinių Bažnyčių taryba, kurį paskelbė Vyskupų konferencijos pirmininkas Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas kardinolas Reinhard Marx ir vyskupas Heinrich Bedford-Strohm.

„Esame giliai sukrėsti dėl neapykantos ir smurto bangos, kuri supurtė Paryžių. Šią valandą reiškiame užuojautą aukoms ir jų giminaičiams. Kai nebepakanka žodžių dėl šių nesuvokiamų  įvykių, ateina laikas krikščionių maldai. Meldžiamės už aukas.

Išpuoliai Paryžiuje tai išpuolis prieš visus žmones ir visą Europą. Kaip krikščionys mes priešinsimės kartu prieš bet kokią teroro formą peržengiant religinius ar politinius įsitikinimus“.

Prancūzijos musulmonų kulto tarybos paskelbtame pranešime rašoma, kad teroristiniai aktai, kurie nukreipti prieš Paryžių ir jo apylinkes, nusinešė dešimtis gyvybių, paliko daugybę sužeistųjų. Šių aklų žudynių akivaizdoje Prancūzijos musulmonų kulto taryba, vienijanti musulmonų organizacijas, griežtai smerkia neapykantos išpuolius. Taryba reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms, linkėdama greitai pasveikti sužeistiesiems. Prancūzijos musulmonų kulto taryba kreipiasi į visą tautą kviesdama vienybei ir solidarumui, bei ragina Prancūzijos musulmonus melstis, kad šalis galėtų atsakyti į šį baisų išbandymą ramiai ir oriai.

Užuojautą bei solidarumą su Prancūzija išreiškė įvairių šalių – Airijos, Italijos, Libano vyskupai ir patriarchai, teroristinį išpuolį pasmerkė žydų institucijų taryba bei didysis Kairo Al-Azharo mečetės imamas Ahmed Al-Tayeb, pavadindamas tai neapykantos nusikaltimu ir kviesdamas vienytis priešinantis šiam monstrui. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.