2015-11-14 15:28:00

Popiežius priėmė Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su daugiau kaip pusantro šimto Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos - Jesuit Refugee Service – atstovų, minčių jos įkūrimo 35-ąsias meties. Pabėgėlius ir migrantus globojančią organizaciją, visų pirma besirūpinančią jų švietimu, įkūrė tuometinis Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Pedro Arrupe.

Šeštadienio rytą Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos atstovams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus priminė, kad tėvas Arrupe savo akimis matė atominės bombos sprogimą Japonijoje ir tūkstantines bėgančių žmonių minias. Popiežiaus kalboje paminėti ir Vietnamo karo pabėgėliai, kurių likimas ir paskatino tėvą Arrupe rūpinti jais ir kitais panašių negandų iš gimtinių varomais žmonėmis. Šiandien visame pasaulyje yra 60 milijonų pabėgėlių – didžiausias skaičius po Antrojo pasaulinio karo.

Už statistikos visada slypi ne anoniminiai, bet tikri žmonės su veidu, vardu, su savo asmenine istorija, su Dievo vaiko orumu. Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba daugeliui jų padeda susigražinti prarastą viltį. Tai daroma visų pirma rūpinantis pabėgėlių vaikų švietimu.

Švietimas, - sakė Pranciškus, - tai kur kas daugiau negu žinių perdavimas. Tai patarnavimas, kurio dėka pabėgėliai gauna žymiai daugiau negu pragyvenimo priemones, nes švietimas padeda žmogui tikėti ateitimi, kurti projektus. Pasiūlyti vaikui mokyklos suolą tai pati didžiausia dovana kokią jam galima duoti. Taip pat ir visų kitų pabėgėliams skirtų programų tikslas – padėti žmonėms su pasitikėjimu save ugdyti, išskleisti visą savo potencialą, sugebėti ginti savo asmenines ir bendruomenines teises. Popiežius šia proga su dėkingumu paminėjo jėzuitų paskelbtą programą, kuria bus siekiama Gailestingumo jubiliejaus proga sudaryti sąlygas lankyti mokyklą 100 tūkst. pabėgėlių vaikų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.