2015-11-14 11:02:00

“Az olasz egyház önmagából kilépő egyház” – véget ért a firenzei kongresszus


November 13-án, pénteken Firenzében befejeződött az olasz katolikus egyház ötödik nemzeti kongresszusa. Angelo Bagnasco bíboros, az olasz katolikus püspöki konferencia (CEI) elnöke az összejövetel lezárásakor megállapította: válaszolva Ferenc pápa felhívására az olasz katolikusok bátran és alkotókészséggel lépnek az újítás útjára. A szinodális út nem központosítást, hanem a célok közös meghatározását jelenti országos, regionális és egyházmegyei szinten. Bagnasco bíboros szerint a legnagyobb veszélyt a „spirituális langyosság” jelenti az olasz helyi egyház számára. Firenzében a kongresszus résztvevői elkötelezték magukat a megtérés mellett, amelynek célja, hogy megtalálják a leghatékonyabb szavakat, a leghitelesebb gesztusokat az evangélium hirdetésére napjaink emberei számára. Az olasz helyi egyház nem nulláról indul, mert létezik egyfajta folytonosság – fejtette ki Bagnasco bíboros, aki interjút adott a Vatikáni Rádiónak.

Az olasz helyi egyház a zsinatot követően szinodális együtthaladást valósított meg

Ebben megállapította, hogy kettős folytonosságról van szó: az első az egyházi kongresszusok, vagyis a zsinat utáni évtizedek által megtett út. Az olasz püspökök elhatározták, hogy minden tízéves időszakra egységes lelkipásztori célkitűzésben állapodnak meg, majd az évtized felénél kongresszust tartanak. Ez az a szinodális együtthaladás, amelyet az olasz helyi egyház a zsinat után indított el. Ebben az értelemben beszélhetünk a módszer, a problémák megközelítésének folytonosságáról. Természetesen a tartalom változik minden esetben – mondta az olasz püspöki konferencia elnöke, majd hozzátette: „A Szentatya minket most a missziós szolgálat útjára buzdított, ami az önmagából kilépő egyházat jelenti, az evangélium hirdetését, azt, hogy fordítsunk figyelmet korunk számos nélkülözésére, sebére”.

Az olasz hívek nagytöbbsége egészséges életet él

„Fennáll a folytonosság, nem nulláról indulunk, mert híveink - minden változáson, széles körben elterjedt nehézségen túl - egyszerű, egészséges életet élnek. Gyakran nagy nehézségek közepette, sajnos gazdasági természetű, munkával kapcsolatos problémák miatt, vagy egzisztenciális szempontból idősek, beteg gyermekek esetében, de nagy méltósággal él. Ez azonban soha nem kerül előtérbe. Azonban az olasz nép túlnyomó többsége ezzel a belső méltósággal él – fejtette ki a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke.

Az egyház legyen mindig jelen a közéletben

A szinodális útra utalva emlékeztetett rá: a szinódus „együtt haladást” jelent. Vagyis azt, hogy Isten népe, a lelkipásztorok és a világi hívek párbeszédet folytatnak, kölcsönösen közel állnak egymáshoz.

Az olasz helyi egyház jelenléte a közéletben változatlan marad-e? – Erre a kérdésre Bagnasco bíboros a következőket válaszolta:

„Mindig jelen kell lennie mindenki felelősségének megfelelően. Ez nem jelent semmiféle beavatkozást, vagy egyfajta bojkottot, amikor az egyház, a lelkipásztorok vagy a világi hívek által a közvéleménytől eltérően nyilatkozik”.

A kongresszus tovább folytatódik a hívők mindennapi életében

Ez a kongresszus nem fejeződött be Firenzében, hanem tovább folytatódik a Jubileumi év felé haladva, az egyházmegyék, a közösségek révén, amelyek hazatérve a kongresszusból fakadó feladatokat valósítanak meg.

Az interjú utolsó kérdése a montecassinói volt apáttal kapcsolatos, a napokban napfényre került botrányra utalt, aki ellen az olasz pénzügyőrség nyomozást indított el. Bagnasco bíboros rendkívül szomorúnak ítélte meg az esetet, ugyanakkor figyelmeztetett: nem homályosíthatja el olyan sok pap, lelkipásztor, szerzetes és szerzetesnő ragyogó példáját, akik egész életüket, minden fáradozásukat nagy méltósággal Isten népe javának szentelik. Ezt a világosságot nem szabad elhomályosítani.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.