2015-11-13 16:20:00

Popiežius priėmė Romano Guardini fondo suvažiavimo dalyvius


Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė šešias dešimtis žmonių dalyvavusių konferencijoje skirtoje italų kilmės vokiečių katalikų kunigo ir mąstytojo Romano Guardini gimimo 130-osiomis metinėms.

Sveikindamas konferencijos dalyvius ir organizatorius, popiežius savo kalboje paminėjo Romano Guardini išplėtotos tautos ir Dievo tautos sampratos aktualumą mūsų dienomis. Romano Guardini tautos samprata neturi nieko bendra su iliuministiniu racionalizmu, kuris pripažindamas tik tai, kas gali būti suvokiama protu, izoliuoja žmogų nuo gyvybiškai svarbių natūralių ryšių. Tauta, pasak vokiečių katalikų mąstytojo, tai visuma to kas autentiška, gilu ir esmiška. Dievo tauta yra tarsi veidrodis, kuriame atsispindi Dievo veikimo galia. Tauta jaučia šį veikimą, jaučia slėpiningą artumą.

Šiuos Romano Guardini apmąstymus galime taikyti ir mūsų laikams, bandydami atpažinti Dievo rankos veikimą dabartiniuose įvykiuose, - sakė Šventasis Tėvas. Tai gal mums padėtų suprasti, kad išmintingasis Dievas siunčia mums, į mūsų turtingą Europą, išalkusį, kad mes jį pavalgydintume, ištroškusį, kad jį pagirdytume, svetimšalį, kad jį priimtume, nuogą, kad jį aprengtume. Istorija vėliau parodys kas mes esame. Jei esame tauta, priimsime jį kaip brolį; jei esame tik geriau ar blogiau susiorganizavę individai, tuomet žiūrėsime tik savęs, bet neturėsime tęstinumo.

Dėkoju, kad atvykote, - sakė popiežius konferencijos dalyviams ir organizatoriams, linkėdamas, kad Romano Guardini palikimo tyrimai padėtų geriau suprasti krikščioniškus mūsų kultūros ir visuomenės pamatus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.