2015-11-13 13:29:00

Fader Mourad tackar kyrkan efter frigivningen


Den syriske munken, fader Mourad som kidnappades i Syrien den 21 maj och blev fri den 10 oktober har skrivit ett gripande brev till den påvliga stiftelsen “Hjälp till Kyrkan som lider” och säger att hans befrielse är ett verkligt mirakel. Han tackar uttryckligen stiftelsen som sedan flera år tillbaka samarbetar med honom och som medan han befann sig i fångenskap flera gånger uppmanade sina välgörare runtom i världen att be för hans befrielse, också med en internationell bönedag den 21 juni. “Om jag nu är här, är det också tack vare bönerna från er, era välgörare och den universella Kyrkan”, säger fader Mourad.

I sitt brev erinrar han om stödet som “Hjälp till Kyrkan som lider” sedan många år har givit hans kloster Deir Mar Musa, grundat av jesuiten fader Dall´Oglio, som man inte vet något om sedan han kidnappades i Syrien för två år sedan.

“Kära vänner”, skriver fader Mourad, “under hela den svåra tiden som jag var fången upphörde ni aldrig att hjälpa vårt religiösa samfund som idag försöker att bistå ett land som lider ur varje synpunkt, andlig, materiell och mänsklig”.

“Det är med er hjälp som vi har kunnat driva vår humanitära verksamhet i Qaryatayn, i Mechine och i Hawarine”, säger fader Mourad och erinrar om de många projekten som har finansierats under årens lopp. Han nämner här hjälpen till flyktingfamiljerna, de sjuka och de handikappade, restaureringen av förstörda bostäder och de många skolstipendierna. “Ert engagemang har även på något sätt bidragit till min befrielse och min återvändo till livet”, betonar fader Mourad.  “För det är tack vare solidaritetshandlingarna som personer har gagnats av som barmhärtighetens dörrar öppnades och vägen till friheten visade sig på nytt framför mina ögon”.

Trots glädjen över att ha blivit fri döljer fader Mourad inte sin stora oro vad gäller de kristnas öde i Mellanöstern. “Situationen förvärras dag för dag så till den grad att det är mycket svårt för mig att skönja möjliga lösningar”, säger han och framhåller det mycket stora antalet kristna som lämnar Mellanöstern. Han förstår dem. “Alla har rätt till att leva på en plats där det råder fred och där man kan försäkra en bättre framtid åt sina barn”. 

Genom “Hjälp till Kyrkan som lider” riktar fader Mourad en appell till Europaunionen om att dess roll i Syrien inte skall begränsa sig till sändningen av humanitär hjälp. Europa måste abosolut söka en politisk lösning, som är den enda vägen för att garantera räddningen av vårt folk och vårt land”, säger fader Mourad, munken som kidnappades i Syrien i maj i år och blev fri i oktober.
All the contents on this site are copyrighted ©.