2015-11-13 12:53:00

A pápa beszéde a Romano Guardini Alapítvány tagjaihoz


A Romano Guardini Alapítvány tagjai ezekben a napokban részt vesznek Rómában a Pápai Gergely Egyetemen szervezett konferencián, amelyet Guardini születésének 130. évfordulójára rendeztek. Hamarosan kiadásra kerül egy eddig még soha meg nem jelentetett műve. Ferenc pápa beszédében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Guardini olyan gondolkodó volt, aki sokat mondhat a ma emberének, és nemcsak a keresztényeknek. Ezt valósítja meg az Alapítvány azáltal, hogy Guardini gondolatait beilleszti a politika, a kultúra és a tudomány világával folyó polifón párbeszédbe.

Egyszerűen elfogadva a létezést Isten kezéből, az egyéni akarat átalakul az isteni akarattá

A pápa utalt Dosztojevszkij: Karamazov testvérek c. művének egy részletére, amelyben egy asszony gyónni megy, miután megölte beteg férjét, aki korábban nagyon rosszul bánt vele. Meg van győződve arról, hogy a pap majd elítéli. Ehelyett azonban kiutat mutat neki: létének van értelme, mert Isten befogadja őt bűnbánata pillanatában. A gyónásban a nő átalakul és új reményt nyer. Ezzel kapcsolatban Guardini azt mondja, hogy egyszerűen elfogadva a létezést Isten kezéből, az egyéni akarat átalakul az isteni akarattá és anélkül, hogy a teremtmény megszűnne kizárólag teremtmény lenni, Isten pedig valódi Isten lenni, megvalósul élő egységük.

A népben felismerhetjük, mint egy tükörben, az isteni cselekvőerő területét

Guardini számára az „élő egység” Istennel a személyek konkrét kapcsolatában áll a világgal és a körülöttük levő személyekkel. Az egyén beleszövődik a népbe. Guardininak a népről alkotott felfogása világosan eltér a felvilágosult racionalizmus nép fogalmától, amely csak azt tekinti valósnak, amelyet az értelem fel tud fogni. Ez a szemlélet elszigeteli az embert, kiragadva alapvető természetes kapcsolataiból. A nép ezzel szemben mindannak az összessége, amely az emberben őszinte, mély és lényeges. A népben felismerhetjük, mint egy tükörben, az isteni cselekvőerő területét.

Guardini elmélkedéseit alkalmazhatjuk korunkra

Guardini elmélkedéseit talán alkalmazhatjuk korunkra, keresve Isten kezének felismerését a jelenlegi történésekben. Talán rájöhetünk, hogy Isten bölcsességében a gazdag Európába küldte az éhezőt, hogy enni adjunk neki. A történelem majd megmutatja: ha egy nép vagyunk, természetesen befogadjuk testvérként, ha csak egyének egy csoportja vagyunk, igyekszünk elsősorban saját bőrünket megmenteni, de nem lesz majd folytonosság.

Végül Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy Guardini művein dolgozva az Alapítvány tagjai egyre jobban megértik majd a kultúra és a társadalom keresztény alapjainak jelentőségét és értékét.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.