2015-11-13 13:50:00

A „jezsuita vírus” az, hogy az igazság mindig feszültségben van


Ferenc pápa videó-üzenetet küldött a jezsuita iskolák volt diákjainak a XVI. latin-amerikai kongresszusára, amelyet az ecuadori Guayaquilban tartanak november 11-13. között. A pápa Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatainak egy témájából indult ki: a Megtestesülés misztériumából.

A föld, az ég és önmaga közötti állandóan feszültségben élő személy

Ferenc pápa üzenetében megrajzolja annak a személynek a képét, aki egy jezsuita iskolában tanult, hogy milyen örökséget visz magával. Olyan személyről van szó, aki a föld, az ég és önmaga közötti állandóan feszültségben van. Nem dughatja homokba a fejét környezete valósága elöl. Nem építhet egy elszigetelt világot „könnyed” vallásossággal Isten valósága láttán. Továbbá nem adhatja el saját lelkiismeretét a világiasságnak. Olyan feszültség ez, amely kérdésfelvetésekből fakad: Hogy állok Isten elé? A világ elé? Hogy állok a világias lelkülettel szemben, amellyel mindig szembe találkozom? Ha válaszolni tud ezekre a kérdésekre, akkor értékelhető, hogy a jezsuita rendtől kapott képzést milyen fokig fogadta be a személy vagy mennyire őrizte meg egy szekrényben – állapította meg Ferenc pápa.

Megfigyelni a valóságot úgy, ahogy van

Loyolai Szent Ignác a Megtestesülésről szóló elmélkedésében három feszültségben levő dolgot említ. Az első: ösztönöz, hogy tekintsünk fel az égre, a három isteni személyre. Majd kér, hogy tekintsünk a földre: az emberekre, az országokra, a helyzetekre. Végül pedig buzdít, hogy nézzünk egy személyre, ebben az esetben Máriára, a názáreti házra. Isten elküldi Fiát, hogy üdvözítse az embereket saját valóságukban. Tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen ez a valóság. Mi történik Latin-Amerikában? – teszi fel a kérdést Ferenc pápa. Mennyi gyerek nem jár iskolába? Miért nem mehetnek? Hány gyermeknek nincs elegendő étele? Mennyi gyermek beteg?

Az igazságtalanság botránya és a „jezsuita vírus”

Ferenc pápa arra hív, hogy gondolkodjunk el három szükséges dolgon: egészségügyi ellátás, étel, oktatás. Gondolkodjunk el az emberi tragédiákon, emlékezve, hogy minden ember a Szentháromság temploma. Felidéz egy Buenos Aires-i jelenetet, amely mélyen megérintette. Egy utcában 36 étterem volt egymás után, mind nagyon drága. Rendszerint tele voltak. Nagyon közel ehhez a helyhez állt egy nyomornegyed. Ez egy példa arra, hogy meglássuk a tragédiát, amely mindennap az igazságtalanság és az egyenlőség hiányához vezet. A sok ember közül, akik ott étkeztek, sokan keresztények voltak, hittek Jézus Krisztusban és katolikusnak vallották magukat és talán katolikus iskolákban tanultak – jegyezte meg a pápa.

Mit mondanátok Istennek, amikor látjátok, hogy a földet nem óvjuk, kivágjuk az erdőket?

Ha bennetek van a „jezsuita vírus", oda kell figyelnetek arra, hogy mit mondotok Istennek, amikor látjátok ezt a egyenlőtlenséget, vagy a kiskorúak munkahelyi kihasználását, az emberek kizsákmányolását. Mit mondanátok Istennek, amikor látjátok, hogy a földet nem óvjuk, kivágjuk az erdőket, amely rosszat okoz az embereknek? Mit mondotok Istennek, amikor a kitermelő gyárak ciánt és arzént alkalmaznak az ásványok kitermeléséhez, ami megtámadja sok ember, fiatal egészségét?

Spray Isten

Ferenc pápa emlékeztetett Szent Ignác szavaira: „Úgy nézzetek, ahogy Isten nézett a földre. Nézzetek az emberekre: születnek, meghalnak, sírnak, nevetnek. Milyen a viszonyod a valósággal? Be vagytok zárkózva magatokba? El tudjátok képzelni, hogy a Szűz Mária becsukja az ajtót, hogy ne fogadja be Isten hívását?” Ha keresztény vagy, tedd azt, amit ő tett. Hogy nézel az emberekre? Milyen tekintettel? Kényelmes, nyugodt tekintettel, mint aki nem akar problémákat, a zsebed tekintetével? És hogy nézel Istenre? Szembe nézel vele, mint személy a személlyel? Kihez szólsz? Egy „spray Istenhez”, aki szétárad…vagy az Atyával, a te Atyáddal beszélsz? A Fiúval beszélsz, aki a te fiad? Beszélsz a Szentlélekkel, akit a keresztségben kaptál? – tette fel a kérdéseket a pápa.

Az igazság mindig feszültségben jelenik meg

Ezeket a kérdéseket feltenni annyit jelent, hogy feszültségben maradunk és az igazság mindig a feszültségben jelenik meg, nem nyugtalanít, nem kristályosodik meg. Az igazság feszültséget teremt, cselekvésre és változásra, a teremtő, megváltó, megszentelő Isten utánzására ösztönöz. Arra késztet, hogy ember légy – mutatott rá videó-üzenetében Ferenc pápa, amelyet a jezsuita iskolák volt diákjainak a XVI. latin-amerikai kongresszusára küldött.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.